Kjent advokat refser finsk Johaug-teori: – Argumentet er helt uholdbart

Før tirsdagens dom er ekspertene dypt uenige.

I Pyeongchang-OL vil Therese Johaug være blant de store favorittene – dersom hun får gå. Her jubler hun for seieren i Ski Tour Canada i 2016.
  • Nicholas Bergh

Jeffrey G. Benz fra USA, Markus Manninen fra Finland og Romano Subiotto fra Storbritannia.

Det er disse tre dommerne som vil avgjøre Therese Johaugs OL-skjebne tirsdag. Men de er naturligvis langt fra alene om å ha en mening om skistjernens utestengelse.

For hvor lang straff fortjener Johaug for å intetanende ha fått i seg stoffet clostebol i september 2016?

13 måneder eller to år? 18 eller måneder eller fire år? Kanskje full frifinnelse?

Debatten har rast blant ekspertene – og tirsdag får vi endelig svaret. Blant dem som kommer med en svært dyster teori er den anerkjente finske advokaten Olli Rauste. Han har sittet som dommer i et titalls dopingsaker i CAS og har over 20 års erfaring som idrettsadvokat.

– Jeg forventer to års utestengelse, med en liten mulighet for 4 år, sier Rauste til Aftenposten mandag.

Den kjente norske idrettsadvokaten Gunnar-Martin Kjenner er helt uenig med Raustes resonnement. Les Kjenners argumenter lenger nede i saken.

Reagerer på Johaug-sjekk

I Norge er det mange som har tatt til orde for at Johaug bør frikjennes, eller at dommen på 13 måneder fra domsutvalget i Norges idrettsforbund hvert fall ikke bør forlenges. Så hva er det Olli Rauste tolker annerledes?

Rauste trekker frem at utgangspunktet i clostebol-saker er fire års utestengelse. Dette reduseres imidlertid til to år om utøveren beviser at bruken ikke var med meningen.

For ordens skyld: En utestengelse på to år betyr ingen Johaug i OL. Skistjernens smertegrense er på 15 måneder.

Rauste forklarer videre at dersom utøveren skal få en straff på mindre enn to år, kan ikke vedkommende ha utvist «betydelig uaktsomhet». Han mener Johaug gjorde nettopp dette da hun ikke oppdaget at Trofodermin-kremen inneholdt det forbudte stoffet clostebol.

– For at en utøver skal få 1 til 2 år, viser tidligere CAS-saker at man må ha tatt alle rimelige forholdsregler en flittig utøver skal ta for å unngå at et ulovlig stoff inntas i kroppen, sier Rauste.

– Etter min mening er det absolutte minimumskravet at utøveren sjekker pakken eller produktbeskrivelsen og sammenligner stoffet i medisinen med WADAs forbudsliste før hun bruker det. Det bør være utgangspunktet for enhver utøver før de bruker medisiner, fortsetter han.

Pakningen på Trofodermin, som har et rød dopingadvarsel på seg, er blitt avbildet igjen og igjen i norske medier. Den finske advokaten Rauste mener Johaug utviste betydelig uaktsomhet da hun ikke fikk med seg at kremen inneholder clostebol.

– Argumentet er helt uholdbart

Selv har Johaug hele veien vært klar på at hun brukte Trofodermin-kremen etter anbefaling fra landslagslege Fredrik Bendiksen. Under dopinghøringen på Ullevaal stadion tidligere år forklarte lagvenninne Marit Bjørgen at hun hadde gjort akkurat som Johaug, og fulgt Bendiksens råd.

Dette argumentet er sentralt i Johaug-leirens forsvar. Rauste minner imidlertid om at det er utøveren som til syvende og sist har ansvaret for hva de får i seg.

– CAS må forsikre seg om at alle utøvere rundt om i verden blir behandlet likt. Dersom Johaug oppfyller kravene til «ingen betydelig uaktsomhet»-kategorien, kan man ikke kreve at andre utøvere sjekker medisinene sine før de bruker det, argumenterer Rauste.

I denne saken diskuterer ekspert Mads Kaggestad hvorvidt dopingstraffene er for strenge:

Så vil CAS straffe Johaug hardt, for å unngå å sette en farlig presedens? Norges mest kjente idrettsadvokat Gunnar-Martin Kjenner er totalt uenig med Rauste.

– Det argumentet er helt uholdbart. Enhver situasjon må vurderes helt konkret ut ifra de bevisene som er tilgjengelig, sier Kjenner engasjert, før han legger til:

– Det er ingen uenighet om faktum i denne saken. Alle er enige om at Johaug var solbrent på leppene. Alle er enige om at hun tok medisinen for å behandle leppene. Alle er enige om at hun spurte legen gjentatte ganger, og at han svarte bekreftende. I tillegg er han én av verdens beste idrettsleger, det er ingen jukselege som prøver å lure systemet vi snakker om. Han er en respektert lege. Det finske resonnementet (Raustes resonnement, journ.anm.) holder ikke. At Johaug har en stor grad av skyld, er helt umulig.

Den norske idrettsadvokaten Gunnar-Martin Kjenner tror på en straff ned mot 12 måneder for Therese Johaug.

Uenige om straffen

Rauste mener imidlertid at Johaug opptrådde så uaktsomt at en utestengelse på to år er rettferdig. Han går også enda lengre, og åpner for at straffen til og med kan økes til fire år.

Det underbygger han med punkt 10.3.2 i WADA-kodeksen. Der står det blant annet at dersom en utøver «åpenbart tilsidesatte» risikoen for at oppførselen hennes ville resultere i et brudd på dopingreglene, regnes forseelsen for å være «bevisst».

– Jeg ser en mulighet for at CAS til og med vil benytte seg av denne paragrafen. Johaug brukte en medisin som ble kjøpt i utlandet, men sjekket den ikke før hun brukte den. Derfor er det mulig at straffen kan bli på fire år, mener Rauste.

– Den vurderingen er jeg helt uenig i, sier Kjenner når han får Raustes argumenter gjenfortalt.

– Utestengelseslengden skal være mellom 12 og 24 måneder, ut fra graden av utvist skyld. Johaug har ikke ført opp Marit Bjørgen som vitne i CAS. Men i høringen i domsutvalget fortalte Bjørgen, som er den mest rutinerte på laget og en omsorgsfull og forsiktig utøver på alle måter, at hun ville handlet akkurat som Johaug i en tilsvarende situasjon. Da er det veldig vanskelig å kunne si at Johaug har opptrådt grovt uaktsomt, fortsetter Kjenner, før han sier at sakens faktum står i stil med en straff ned mot 12 måneder.

Det var nyheten som sjokkerte idrettsinteresserte nordmenn. Her snakker Therese Johaug om den positive dopingprøven for første gang, i oktober i 2016.

Johaug-advokatens argumentasjon

Mens Rauste altså spekulerer rundt hvorvidt Johaug kan få maksimumsstraffen, har skistjernes advokatteam hele veien argumentert i retning den andre siden av skalaen: Full frifinnelse.

Johaugs advokat Christian B. Hjort har ikke besvart Aftenpostens henvendelser mandag ettermiddag. Under høringen mot Johaug i Norges Idrettsforbunds domsutvalg i januar, argumenterte Hjort slik:

– Vi mener hun har vist den forsiktighet man med rimelighet kan forvente av en toppidrettsutøver. Hun undersøkte personlig at kremen ikke inneholdt noe forbudt stoff med den beste kilden for slike opplysninger, nemlig landslagslege Bendiksen.

Argumentasjonen holdt imidlertid ikke til full frifinnelse. Johaug fikk i stedet 13 måneder, og FIS anket altså denne beslutningen videre til CAS.

Olli Rauste forteller at CAS ofte er strengere enn nasjonale instanser, men at det også er mange tilfeller der utøvere har fått redusert straff av CAS.

– I dette tilfellet skjønner jeg at det har vært veldig vanskelig for enhver nordmann. Det hadde krevd mye mot å ilegge en utestengelse som ville hindret Johaug i å delta i OL, sier Rauste.

Johaug glad for CAS-saken

Tirsdag vil Johaug altså få en internasjonal dom. Det er idrettens aller høyeste rettsinstans som nå kommer med sin vurdering. Det setter Johaug pris på.

– Da får jeg en internasjonal dom, og da er det ingen som kan gå bak ryggen min og si at jeg ble straffet for hardt eller for mildt fordi jeg er norsk og ble dømt av en nordmann. Så for min del kan det være bra, egentlig, sa Johaug til NTB i juni.

Det er imidlertid svært usikkert om tirsdag blir en gledens dag for Therese Johaug. Gunnar-Martin Kjenner og Olli Rauste har vidt forskjellige meninger om saken, og det finnes et utall andre meninger.

Det hele koker uansett ned til hva de tre CAS-dommerne mener. Det er forventet at svaret kommer rundt klokken 12.

Hør siste episode av Aftenpodden Sport: