Langrenn

Går inn for Trondheim som VM-by

Styret i Norges Skiforbund går enstemmig inn for at Trondheim søker om ski-VM i 2021.

OPTIMIST: Otto Ulseth tror på VM i Trondheim igjen - 24 år etter forrige VM-fest.
  • Harry Tiller

Vedtaket er en anbefaling overfor skitinget i juni. Det betyr at nasjonen nå samler seg rundt at Trondheim søker om VM på ski i nordiske grener i 2021. Leder for søkerkomiteen, Otto Ulseth, er svært tilfreds med at skistyret nå ønsker VM til Trondheim i 2021. – Jeg tror vi har gode muligheter for å få VM til Trondheim akkurat i 2021. Falun arrangerer ski-VM i 2015, mens det i 2017 er Lathis tur. Det betyr at både Sverige og Finland har gjort unna sine VM, når det blir aktuelt å legge VM til Trondheim og Norge fire år etter, sier Ulseth.

Får konkurranse

I juni skal styret i Det internasjonale skiforbundet, FIS, avgjøre hvor VM på ski i 2019 skal arrangeres. Planica i Slovenia, Seefeld i Østerrike, Almaty i Kasakhstan og Oberstdorf i Tyskland har alle levert inn søknad om å få arrangere VM i nordiske grener i 2019. Ulseth regner med at noen av dem som ikke får tildelt VM i 2019, melder seg på i konkurransen om VM på ski i 2021, og dermed blir konkurrenten til Trondheim for dette arrangementet.

– Det er vanlig at VM i nordiske grener arrangeres i de nordiske landene nokså hyppig. Sånn sett er det ikke noen problem for Trondheim at VM blir arrangert i Falun og Lahti seks og fire år før Trondheim. Det er få arrangørland som kan måle seg mot den folkefesten, publikumsoppslutning og trøkk som Norge kan by på, og 2021 er et meget aktuelt år for Trondheim å stå som VM-arrangør, sier Ulseth.

Avgjøres i 2016

Trondheim kommunene har tidligere gått inn for å søke VM på ski, og med tilslutningene fra styret i Norges Skiforbund er man nå ett skritt nærmere en VM-søknad. Den skal sendes det internasjonale skiforbundet innen mai 2015, og VM-byen for 2021 avgjøres i mai-juni 2016. ## Starter kampanjen

Gitt at skitinget også støtter VM til Trondheim, starter nå et omfattende arbeid med å promotere Trondheim som VM-vert om syv år.

– Trondheim kommune har en bred tverrpolitisk oppslutning bak søknaden, og hele Midt-Norge skal være med på dette. Under mottoet fra Bindal til Rindal skal vi drive kampanje for å få arrangementet til Trondheim. Regional oppslutning er viktig når det internasjonale skiforbundet skal avgjøre hvor VM skal arrangeres. Denne regionen kan jo også bli slått sammen til ett Trøndelagsfylke innen 2021, og dermed vil et samlet Trøndelag stå sammen om en slik søknad, sier Ulseth.

VM på ski i Trondheim har en investeringsplan på 750 millioner kroner for å ruste opp Vm-anleggene i Granåsen fra 1997. Dette beløpet er tenkt finansiert gjennom et spleiselag med staten, fylkeskommunen, Trondheim kommune og private aktører.

– Planene for anlegget er stort sett klare, det gjenstår noen detaljer for finansiering. Når det gjelder selve arrangementet så vil det finansiere seg selv. VM på ski i Oslo i 2011 gikk med et overskudd på rundt 60 millioner kroner, sier Otto Ulseth.