Langrenn

Fem spørsmål og svar: Dette må du vite om astma

Klokken 14 legger granskingsutvalget oppnevnt av Norges Skiforbund frem sin rapport om medisinbruk og rutiner i langrenn

  • Tine Dommerud

Granskingsutvalget oppnevnt av Norges Skiforbund legger fram sin rapport om medisinbruk og rutiner i langrenn (ved utvalgets leder Katharina Rise). Hele komiteen vil være til stede, i likhet med landslagssjef Vidar Løfshus og andre representanter for skiforbundet.

Vi har stilt fem spørsmål om astma til helsefaglig rådgiver i Norges Astma og allergiforbund, Anna Bistrup. Hun sier astmamedisin virker hurtig og utvider bronkiene hvis man har diagnosen:

Hva er astma??

Astma er en kronisk betennelses-/irritasjonstilstand i lungene. Det fører til blant annet kramper i luftrøret som gjør at luftveiene trekker seg sammen, noe som gjør det tyngre å puste. Betennelsen kan også gjøre at sliminnene hovner opp og at det dermed blir trangere i luftveiene. I tillegg kan slim i lungene hope seg opp og gi plager.

Hvordan kategoriserer man astma?

Astma er kjent for å være svært variert og individuell. Noen har kun lette plager, mens andre har en astma som er vanskelig å kontrollere, selv med medisiner.

Tidligere kategoriserte man ofte astma i grader, (mild, moderat, alvorlig). Nå har man større fokus på astmakontroll, hvor godt sykdommen er regulert og hvordan man reagerer på medisinene.

Kjennetegn ved astmasymptomer kan typisk være tetthet i brystet, tungt å puste, surkling, samt hosting, ofte om natten. Astmaanfall kan fremprovoseres av forskjellige ting, eksempelvis pollen, luftforurensning, røyk, kulde, stress og anstrengelser.

Hvordan virker astmamedisin?

De fleste personer med astma bruker to forskjellige typer astmamedisin. Den ene er såkalt hurtigvirkende, en medisin som utvider bronkiene og sørger for at det er lettere å puste. Dette bruker man ofte i forbindelse med anfall eller før trening. Den andre er forebyggende, en medisin som gjerne sørger for at betennelsestilstanden i lungene holdes i sjakk og således forhindrer at man får anfall.

Kan man ha effekt hvis man bare er forkjølet?

Når en person med astma er forkjølet vil man som oftest oppleve en forverring av symptomene og behovet for medisin øker.

En lungefrisk person skal i utgangspunktet ikke ha behov for denne type medisinering da luftveiene er bedre rustet for å takle både virus og bakterielle infeksjoner.

Kan det ha effekt hvis det bare er kaldt?

En person med astma vil oppleve problemer når det er kaldt ute. Kald luft som trekkes inn virker irriterende på luftveiene og kan utløse astmasymptomer. Ofte anbefaler man en person med astma å ta hurtigvirkende astmamedisin før trening eller anstrengelser i kulden, samt vurdere å bruke en varmemaske som varmer opp luften før den trekkes ned i lungene.

Når det gjelder virkningen av astmamedisin på personer eller idrettsutøvere uten astma, er dette et område Norges Astma- og Allergiforbund ikke har nok kunnskap om til å uttale oss. Vi jobber først og fremst med og for det stadig økende antallet vanlige mennesker med kronisk sykdom.

Les mer om

  1. Medisin
  2. Langrenn