Skiforeldre følte seg uthengt etter påstått fluorjuks. Nå vurderer forbundet grep

– Vi har prøvd å si at selv om vi fikk indikasjon på fluor, har vi aldri sagt at alle har jukset.

Torbjørn Skogstad er leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund.

Det sier Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund.

Han har fått mange henvendelser de siste dagene, fra foreldre som har gode forklaringer på hvorfor skiparet til deres barn endte i rød sone. Det vil si at det var sterke indikasjoner på at det var benyttet fluor. 25 prosent kom i den kategorien, eller 12 skipar, for å være konkret. 48 skipar ble testet alt i alt.

– Tilbakemeldingene de har gitt har vært veldig nyttige. De forklarer at det er benyttet rotorbørster som juniorgruppen benyttet, der fluor er lov.

– Jeg opplever også at mange har oppgitt å bruke produkter under skiene som per definisjon skal være fluorfrie. Vi kan stille spørsmål om de har vært godt nok merket.

Skogstad mener at intensjonen har vært den beste, fordi Ski-Norge ga beskjed om at stikkprøver var ønskelig. Men han ser at resultatene på ingen måte gir det fulle svaret på om det virkelig har vært juks.

– Derfor må vi vurdere om vi skal fortsette med disse testene. Det skal vi snakke om på Skiforbundets vårmøte i mai, sier han.

Må finne ut hvorfor

Han har lyttet og svart så godt han kunne til alle oppbrakte foreldre, smørere og trenere som er bestyrtet over at juks skal ha forekommet. De bedyrer at det er helt feil. 13 av 16 kretser har sagt at de overhodet ikke kjenner seg igjen.

Det siste kom frem da Bjørnhild Fjeld, som er langrennsmamma i Rustad IL, og også hadde ansvaret for 210 løpere fra Oslo i HL, kontaktet kretsene.

Hun vet at én av deres løpere fikk beskjed om rød sone. Forklaringen fra foreldre og løper var at de også hadde benyttet børster som kunne dratt med seg spor av fluor.

Bjørnhild Fjeld mener testene fra Hovedlandsrennet ikke viser det riktige bildet.

Hun legger til følgende:

– Det er veldig bra at Skiforbundet nå går ut og beklager, men jeg synes at de har vært utrolig trege. De burde jo skjønt det.

– Det er ufattelig for meg hvordan de kan unngå å stusse på et resultat som tyder på at halvparten av utøverne i et barneskirenn har jukset.

Tar sterkt avstand fra sammenligning

Skogstad synes det er trist at enkelte, både i og utenfor mediene, har linket testingen fra Hovedlandsrennet til bloddopingsaken i Østerrike. At juks er juks uansett.

– Det tar vi sterkt avstand fra.

Han har lyttet og svart så godt han kunne til alle oppbrakte foreldre, smørere og trenere som er bestyrtet over at juks skal ha forekommet. De bedyrer at det er helt feil. 13 av 16 kretser har sagt at de overhodet ikke kjenner seg igjen.

Det siste kom frem da Bjørnhild Fjeld, som er langrennsmamma i Rustad IL, og også hadde ansvaret for 210 løpere fra Oslo i HL, kontaktet kretsene.
Hun vet at én av deres løpere fikk beskjed om rød sone. Forklaringen fra foreldre og løper var at de også hadde benyttet børster som kunne dratt med seg spor av fluor.

– Jeg føler at dialogen har vært veldig god med dem som har kontaktet meg etter at resultatene er blitt kjent. Vi må finne ut hvordan vi skal ta dette videre, sier Skogstad.

– Det er klart at bildet vi har prøvd å gi er mye mer nyansert enn de store overskriftene. Jeg sa fra dag én at det kunne være ulike årsaker til dette. Det kom ut verre enn det var. Det er veldig beklagelig at det ble et slikt bilde. Jeg tror som sagt ikke at det er tilfelle at så mange jukser.

– Kunne dere ha gjort noe annerledes?

– Man kan være etterpåklok, men vi prøvde å nyansere. Jeg opplever at noen mener at vi ikke har tatt dette med fluor på alvor, mens andre mener at dette ikke holder mål. Da har jeg lyst til å gjenta det jeg har sagt hele veien – det er mange grunner til at folk ved en feiltagelse kan ha fått fluorstoffer på skiene, at de har brukt infisert utstyr. Vi sitter ikke med formening om at halvparten har jukset. Samtidig vet vi, via ryktebørsen, at folk har sagt at de skal bruke fluor.

– Sikter du til et anonymt brev?

– Vel, det kom for ett år siden. Nå har vi ingen tilbakemeldinger om at noen har sagt det.

Glad for fluorforbudet

Det var foran siste sesong det ble bestemt at fluor ikke skal benyttes i aldersklassene opp til og med 16 år. Det er både dyrt og inneholder farlige stoffer.

Skogstad opplyser at Skiforbundet ble enige med kretsene om å innføre forbud og ta stikkprøver. Det er det som er blitt gjort i flere renn, mest omfattende i Hovedlandsrennet på Gålå.

Skogstad forteller at forskeren/testeren var til stede under lagledermøtet i Hovedlandsrennet og fortalte om stikkprøver som ville komme.

– Han sa også at gamle børster kunne gi utslag, og det var jo ikke alle som var på lagledermøtet, sier Skogstad.

Han legger til:
– Det er en tøff læring det vi har vært igjennom. Med bakgrunn i de erfaringene vi har gjort disse dagene, må vi diskutere med kretsene om det skal være noen neste gang.