Skipresidenten krever full gjennomgang av medisinbruken på landslaget

Men skipresident Erik Røste «har ingen grunn til å tro at friske utøvere i Norge får medisiner.

Skipresident Erik Røste ber nå om en gjennomgang av medisinbruken.
  • Bernhard Veland | Steffen Stenersen

Skipresident Erik Røste og langrennskomiteens leder, Torbjørn Skogstad ber om en gjennomgang av medisinbruken blant norske langrennsutøvere etter TV2s sak onsdag.

«Bakgrunnen er det siste døgnets påstander og saker i media om medisinbruken til norske langrennsutøvere», skriver Skiforbundet i en pressemelding fredag morgen.

— Spørsmålet må avklares

— Jeg legger til grunn at ingen friske utøvere får medisiner, og har ingen grunn til å tro at det ikke er slik. Men når det er fremsatt påstander om dette, er det behov for at spørsmålet avklares åpent og tydelig, sier Røste i pressemeldingen.

Det er langrennskomiteen som skal stå for gjennomgangen.

BAKGRUNN:

Les også

TV 2: Friske norske utøvere ble tilbudt astmamedisin

UTLENDINGENE REAGERER:

Les også

Svensk ekspert om Norges tilbud om astmamedisin: - Må være en vits

|

Les også

Finland og Sverige langer ut mot Norge: - Det er doping

Det var i en sak publisert på TV2 at langrennsløpere anonymt hevdet at de var blitt tilbudt astmamedisin før renn i vinter, til tross for at de var friske. Sportssjef for langrenn, Vidar Løfshus, sa at dette var forebyggende helsearbeid og måtte torsdag svare for seg på en pressekonferanse.

— Bringe klarhet i situasjonen

I fredagens pressemelding fra Skiforbundet heter det videre:

«Slik som denne saken utviklet seg i går, ble langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad og skipresident Erik Røste enige om at det når er viktig med en grundig gjennomgang.

— Som øverste tillitsvalgte er det mitt ansvar å bringe klarhet i situasjoner der omdømmet til forbundet utfordres. Det registrerer jeg er tilfellet i denne saken, sier Røste.

Langrennskomiteen står for gjennomgangen

Han understreker at han ikke har opplysninger eller grunn til å tro at friske skiløpere har fått medisiner, men mener det er behov for å bringe klarhet i dette.

Røste ber om at langrennskomiteen står for gjennomgangen. I dette arbeidet må den enkelte utøvers personvern ivaretas, samtidig som det skal være mulig å få informasjon på et overordnet nivå om bruken av medisiner.

— Detaljene i hvordan dette skal gjennomføres er overlatt til langrennskomiteen. Skulle det, mot formodning, vise seg at det finnes en uheldig praksis, er alle tjent med at dette kommer frem og håndteres på en god måte, sier Røste.»

Aftenpodden Sport: Langer ut mot «astmamedisin-syken» hos langrennsledelsen