Tirsdag avgjøres Johaugs OL-skjebne: Dette taler for og imot strengere straff

Langrennsstjernen får dommen fra CAS tirsdag.

Therese Johaug var i høring med CAS i starten av juni. Fortsatt venter hun på dommen.
 • Øystein Jorem

Etter planen skulle CAS-dommen mot Therese Johaug komme i forrige uke, men nok en gang ble offentliggjøringen utsatt. Torsdag ga CAS beskjed om at den først vil bli gjort kjent på tirsdag i denne uken.

Johaug er for tiden på høydeopphold i Seiser Alm i de italienske alpene, tre timers kjøretur fra stedet hvor hun brukte salven Trofodermin som senere førte til den positive dopingprøven.

Domsutvalget i Norges idrettsforbund ga i februar Johaug en straff på 13 måneders utestengelse, men dommen ble anket av FIS.

Nå har det gått to måneder siden hun stilte opp til høring i CAS-lokalene i Sveits. Johaug-leiren har tidligere uttrykt stor skuffelse over at dommen ennå ikke har kommet.

Vi har snakket med flere eksperter om hva som kan bli utfallet. Her er noen av momentene for og mot strengere straff:

For strengere straff:

 • Selv om CAS kommer til samme konklusjon som i forrige runde, risikerer Johaug å få en strengere straff. Strafferammen for laveste grad av skyld går fra 12 til 24 måneder. Med de 13 månedene Johaug fikk av Domsutvalget er hun nær minimumsstraffen. Det skal med andre ord ikke mye til før hun får en strengere straff.
 • Tidligere dommer har stort sett vært strengere når det gjelder undersøkelsesplikten. Argumentet om at Johaug har gjort sin jobb ved å høre med legen har vært prøvd i CAS før, men har ofte ikke ført frem. I tillegg mente også Antidoping Norge at hun skulle få en strengere straff, da de la ned en påstand om 14 måneder i første runde.
 • CAS kan se strengere på momentet om undersøkelsesplikt. I Domsutvalget argumenterte advokatene for at når hun hadde spurt legen om alt var trygt og godt, så var hennes undersøkelsesplikt oppfylt. Domsutvalget var ikke enig i dette, og dømte henne til 13 måneders utestengelse. Dette kan vurderes enda strengere av CAS.
  I begrunnelsen for anken skriver FIS at Johaug og legen skulle vært ekstra aktsom til medisinen. Grunnen til dette var at hun aldri hadde brukt den før, at den ikke var en del av den vanlige medisinkofferten til legen og at kremen var kjøpt på et apotek i utlandet. Derfor mener FIS at straffen burde vært strengere, og i verste fall for Johaugs del kan CAS være enige i denne oppfatningen.
 • I dommen mot Martin Johnsrud Sundby står det at Sundby hadde skyld, selv om han stolte på legens råd. Siden det handler om samme landslaget og er innenfor et kort tidsrom, kan det hende at det skjerper kravet til Johaugs aktsomhet.

For en mildere eller samme straff:

 • Det kan finnes momenter i saken som ikke har kommet frem som kan bidra til å styrke Johaugs forklaring om at hun har gjort det hun kan for å undersøke middelet før bruk. Dersom Johaug og advokatene har klart å overbevise dommerne i CAS fullt ut om dette, kan hun slippe utestengelse. CAS kan også mene at undersøkelsesplikten ikke er oppfylt, men at hun bør få en kortere straff, eller en like lang straff som hun fikk av Domsutvalget i Norges idrettsforbund.
 • Dommerne i CAS-saken mot Johaug har tidligere vist at de evner til å sette rimeligheten foran prinsipper, og at de ser at en lengre straff kan ramme Johaug ekstra hardt med tanke på OL-deltagelse.
Mike Morgan forlater Cas i Lausanne etter høringen.
 • Mike Morgan, Johaugs amerikanske advokat, hadde stor suksess med Sjarapova-saken, da han fikk redusert straffen til tennisstjernen fra 24 til 15 måneder. Den var mest sannsynlig sentral også da Johaug var til høring hos CAS. Maria Sjarapova fikk redusert straff etter at CAS-domstolen avgjorde at hun ikke hadde «betydelig skyld» og at hun ikke hadde dopet seg med vilje.
 • Minimumsstraffen for dopingmiddelet Johaug er tatt for er på tolv måneder. Om det skal være 12 eller opp mot 24 måneder avhenger av hvor stor grad av skyld Johaug har utvist. Men det er en liten mulighet for at dommerne kan se bort ifra minimumsstraffen.

– CAS kan si at reglene om minimum 12 måneder ikke er ment på tilfeller som Johaug. I hennes tilfelle er det bare brukt en munnsalve, og det er dokumentert at den ikke har hatt prestasjonsfremmende effekt. Jeg ser ikke bort ifra at de kan si at denne regelen kun tar sikte på andre tilfeller og at de prøver å komme rundt det, sier idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner til Adresseavisen.