Dobbeltmoral er blitt OL-gren

Hva med de 70 andre krigene og konfliktene i verden, sa idrettstoppen. Noe skurret.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

– Det er beklagelig at disse regjeringene ikke tar opp spørsmålet om dobbeltmoral, sa Thomas Bach, president i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Han hadde fått med seg reaksjonene fra ledere i flere europeiske land. De vil holde russiske utøvere langt unna internasjonale konkurranser. Bach påpekte at han ikke har sett noen kommentarer fra de samme lederne om utøvere «fra land involvert i de 70 andre krigene og væpnede konfliktene i verden». Eller sagt på en annen måte: Dere er hyklere.

Les hele saken med abonnement