Meninger

Saken smuldrer bort

KOMMENTAR: Straffepåstander. Det er liten sammenheng mellom tiltalen og det aktoratet mener de tiltalte skal dømmes for.

Politiadvokatene Iselinn Håvarstein og Morten Stene under rettsaken i Asker og Bærum tingrett. Foto: Erlend Aas, NTB scanpix

  • Inge D. Hanssen

SANDVIKA (aftenposten.no): Aktorene Morten Stene og Iselinn Håvarstein har slitt bevismessig gjennom hele straffesaken i Asker og Bærum tingrett.

Selv om aktoratet greier å overbevise retten om at bevisene holder til domfellelse for grovt bedrageri, vil det eventuelt være for et langt mindre beløp enn det som var utgangspunkt i tiltalen.

Dette faktum gjenspeiles i straffepåstandene som politiadvokat Håvarstein la ned onsdag. Påtalemyndigheten har gjort det eneste rette; de har latt den bevismessige tvil komme de fire tiltalte til gode.

Strafferammen for grovt bedrageri er seks års fengsel. Ifølge tiltalebeslutningen skulle de fire på tiltalebenken ha bedratt den franske klubben Nancy for inntil to millioner kroner. Hadde bevisene holdt, ville straffepåstandene trolig ha blitt over ett års fengsel.

Påstander om fengsel

Nå er påstandene ikke en gang halvparten. Aktorene mener at de tre Stabæk-lederne Inge Andre Olsen, Lars Holter-Sørensen og Tor Q. Aaserød må dømmes til fem måneders fengsel, mens den tidligere Vålerenga-direktøren Truls Haakonsen må sone 90 dager i kasjotten.

Det har sammenheng med at aktorene har vært nødt til å nedjustere Nancys tap betydelig – fra to millioner til 750.000 kroner for Stabæk-ledernes del og til 125.000 kroner for Haakonsen fra Vålerenga.

Det er to sentrale spørsmål retten må ta stilling til: Ble salgsprisen på islendingen Veigar Pall Gunnarson på èn million kroner i 2011 satt kunstig lavt for å svindle Nancy, og hvem av de tiltalte visste hva om Nancys gjenkjøpsklausul på femti prosent av salgssummen?

Svaret retten kommer til, blir avgjørende for om de tiltalte kan dømmes for grovt bedrageri eller ikke.

Prosentregning

Aktor Stenes prosedyre ble langt på vei en forelesning i prosentregning, og det var ikke alltid tingrettsdommer Nils Ole Bay klarte å følge med i timen. Underveis kom han med mange kritiske spørsmål til aktor, ja, jeg kan knapt huske en sak hvor et prosedyreinnlegg så ofte er blitt avbrutt av rettens administrator med høyst relevante spørsmål som angår skyld eller ikke skyld.

Politiadvokaten mener at verdien på fotballspiller Gunnarson ligger et sted mellom 2,5 millioner og fire millioner. Han ber retten legge det minste beløpet til grunn.

Islendingen gikk til VIF for èn million. Av dette fikk Nancy halvparten. Ifølge aktors regnestykke skal franskmennene i tillegg ha femti prosent av de resterende 1,5 millioner – 750.000 kroner. Det er dette beløpet han nå mener bedrageriet omfatter – og som de tre Stabæk-lederne skal straffes for. De var alle kjent med gjenkjøpsklausulen på femti prosent.

For VIF-Haakonsen har aktor et annet regnestykke. Det kan ikke bevises at han visste hvilken prosent av salgssummen Nancy hadde krav på, annet enn at den var rimelig høy. Aktor lander på at Haakonsen er ansvarlig for et bedrageri på 125.000 kroner.

For å komplisere saken ytterligere: Legger vi aktors verdifastsettelse på 2,5 millioner for Gunnarson til grunn, skal Nancy ha til sammen 1,25 millioner fra Stabæk.

Det er omkring 250.000 mindre enn det klubben allerede har betalt.

Overgangssaken

  • Tre ledere i Stabæk og en tidligere leder i Vålerenga er i Asker og Bærum tingrett tiltalt for grovt bedrageri av to millioner kroner overfor den franske klubben Nancy.
  • Bedrageriet skal ha skjedd i forbindelse med Veigar Pall Gunnarsons overgang fra Stabæk til Vålerenga i 2011. * De fire tiltalte nekter straffskyld.
  • Også foretakene Stabæk Fotball og Stabæk Fotball A/S er tiltalt.
  • Administrator: Tingrettsdommer Nils Ole Bay.
  • Aktorer: Politiadvokatene Morten Stene og Iselinn Håvarstein.
  • Forsvarere: Advokatene Peder Morset, Ole Petter Drevland, Ellen Holager Andenæs, Berit Reiss-Andersen og John Chr. Elden.

Les mer om

  1. Stabæk Fotball
  2. Vålerenga Fotball