Meninger

Alt endret seg for TIL da Jan-Frode Janson ble sjef

KOMMENTAR: Var det skapt urealistiske forventninger til hva Sparebanken skulle gjøre for TIL før det kom ny banksjef i 2013?

TOPPSJEF: Fra 2013 til 2018 styrte Jan-Frode Janson både Sparebanken Nord-Norge som konsernsjef, men også TIL som klubbens største eier. Foto: Tom Benjaminsen

  • Rune Robertsen
    iTromsø

Rett før helga skrev iTromsø at Sparebanken 1 Nord-Norge og andre samarbeidspartnere på tampen av 2020 har strøket gammel TIL-gjeld i millionklassen. Denne gjelden skal være i kategorien «gammel moro», fra den tiden da banken selv var en av de største eierne av klubben. For bankens del skal det, etter hva iTromsø vet, handle om et beløp på seks millioner kroner.

Jeg blir fortalt at denne gjelden aldri ville blitt ettergitt hvis den hadde ligget i en annen bank. Den kanskje største årsaken er det faktum at Sparebanken (SNN) sammen med Troms Kraft (TK) tidligere var klubbens største aksjonærer. Eierskapet startet i 2009 da aksjeselskapet TIL Holding AS ble opprettet for å skyte inn penger til hovedsakelig gammel gjeld.

I nesten ni år, fram til april 2018, satt de to ovennevnte med totalt 53 prosent av TILs aksjeselskap, og dermed også med den reelle makten i klubben. Utfordringen var at verken banken eller kraftselskapet egentlig ønsket å være eiere. Banken la gjennom de siste årene som eiere heller ikke skjul på at de ville ut av denne rollen. De ønsket en mer uavhengig rolle som sponsor og støttespiller.

Sparebanken Nord-Norge i sollyset en tidlig marsdag i 2021. Foto: Ronald Johansen

Tilbake i 2009 var Hans Olav Karde konsernsjef i banken, og støtten til det som da var et av landets beste fotballag var et satsingsområde. Banken var en utrolig viktig aktør, og gjorde det mulig for TIL å være et topplag. Resultatene snakket for seg, i perioden mellom 2007 og 2012 var TIL blant de seks beste i Eliteserien hvert år.

Så gikk Karde av, og ble erstattet av trønderen Jan-Frode Janson fra 1. januar 2013. Han prioriterte annerledes. Det rene sponsoratet til A-laget ble trappet ned fra ni millioner under Karde til seks, fire og til slutt tre millioner som det har vært de siste årene. Det er legitimt å spørre om TIL ble for godt vant i suksessårene for rundt 10 år siden, og sånn sett skapte urealistiske forventninger til hva en bank skal gjøre for klubben.

Les også

Spilleren som kan avgjøre TIL-sjefens fremtid

En investering i sportslig suksess der og da ble det i hvert fall. Den senere nedtrappingen av sponsorinntekter har også sammenfalt med at den nevnte suksessen har uteblitt og TIL har i stedet sparket trenere jevnlig og rykket ned fra Eliteserien.

Her skal det presiseres at banken per i dag er involvert i TIL gjennom samfunnsløftet og andre prosjekter som har en verdi av flere millioner kroner, men disse er ikke knyttet direkte opp mot A-laget. Det vil derfor være enkelt for banken å forsvare sine prioriteringer.

Under Jansons ledelse ble også linken inn mot TILs erkerival i Bodø forsterket, og til slutt likestilt med TIL-avtalen. Det smått legendariske og naive utspillet om at lagene kunne stille opp på et felles lagbilde kom fra banken i denne perioden. Janson framsto heller ikke spesielt engasjert i TIL, i motsetning til forgjengeren.

Rune Robertsen, kommentator og sportsredaktør, iTromsø Foto: Ronald Johansen

Han takket nesten uten unntak nei til forespørsler om å la seg intervjue om TIL, spesielt med tanke på at han var toppsjef for klubbens største eier. I stedet var det tidligere TIL-spiller, og daværende konserndirektør, Petter Høiseth som tok seg av disse henvendelsene.

Det har kostet å ha et eliteserielag i Tromsø, og trolig vil ingen kunne gå inn som eiere i TIL med troa på å tjene penger. Heller ikke banken. Da nyheten om at SNN og TK ga aksjene i TIL Holding AS tilbake til klubben i april 2018, ble det framstilt som en skikkelig gladsak. Endelig hadde TIL fått makten tilbake, og banken var kvitt et eierskap de ikke ønsket.

Bortsett fra en viktig detalj. Det lå fortsatt en betydelig gjeldspost i banken som TIL ikke hadde gjort opp. Både internt i TIL, og ute blant samarbeidspartnere ble det reagert på at banken ikke «ryddet opp» etter seg, og slettet denne gjelden i samme slengen. For på denne måten å fjerne milliongjelden som ennå tynget klubben, og gi TIL blanke ark.

Utfordringen med denne langsiktige gjelden er at den går utover egenkapitalen, men også gir TIL problemer med tanke på å komme seg i grønn sone. I tillegg har TIL måttet betale flere hundre tusen kroner i rente hvert år. Realiteten er vel dessuten at TIL ville brukt svært mange år på å nedbetale denne, og det står heller ikke andre sponsorer i kø for å dekke gammel gjeld fra en tidligere eier.

Samtidig som banken har støttet TIL på annet hold, har det pågått jevnlige samtaler om gjelden. Da iTromsø var i kontakt med banken før helga, kunne de ikke kommentere nyheten. Det finnes sikkert gode grunner til dette, men det er heller ikke noen vinnersak at de har slettet så mye gjeld til en klubb mange mener allerede har fått nok. All PR er ikke god PR.

Men også andre aktører rundt TIL har ettergitt betydelig summer i 2020. Harila, Kræmer, Consto og ikke minst tidligere styreleder Per Aronsen har gitt klubben private lån gjennom de siste årene. Mellom disse sentrale samarbeidspartnerne skal summen som totalt er avskrevet være på 3,4 millioner kroner. Totalt snakker vi dermed om et beløp opp mot 10 millioner kroner om dette legges på toppen av hva banken har ettergitt.

Mange håper at TIL igjen skal bli en stormakt i norsk fotball. Noe de må ha banken, og ikke minst den nye konsernsjefen Liv Ulriksen med på laget for å klare. Likevel er det neppe TIL som står først i køa hvis banken kynisk skulle vurdert en økt pengebruk på toppfotballen i nord akkurat i dag. Det er bare å erkjenne først som sist i lys av Bodø/Glimts 2020-sesong.

  1. Les også

    Desperat etter å se denne gutten lykkes

  2. Les også

    Her er noe TIL kan lære av Kaos-Glimt

Les mer om

  1. Rune Robertsen