Sunt for FIFA å få mektige fiender

BLOGG: Det sies at en får de lederne en fortjener. Det gjelder dessverre ikke FIFA.

En lang FBI-etterforskning førte onsdag til at en rekke fotballedere ble pågrepet.
  • Lars Tjærnås
    Lars Tjærnås
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Avsløringene siste døgnene vitner om en infisert organisasjon. De viktigste tegn på en ukultur ligger åpent for alle som ikke har øynene lukket. Det mest urovekkende er likevel at vi trolig kun har sett toppen av isfjellet.

Dette er en sak som garantert kommer til å rulle lenge. FIFA har nå skaffet seg mektige fiender. Samordnede politiaksjoner med blant annet FBI som en pådriver, er en garanti for at det nå vil bli gransket til de fleste sannheter kommer for dagen. Det er i så fall befriende. Og: Det er helt nødvendig.Fotballen som merkevare lever nemlig særdeles dårlig med en ukultur som både har vært varig, og som har vært omfattende. Når flere av de mektigste samarbeidspartnerne, som selv er globale merkevarer, reiser tvil om de ønsker å være med videre er det alvor.

Penger virker dessverre nemlig å være det mest talende språket for å utgjøre en trussel overfor mennesker som selv har beriket seg på idrettens bekostning.

Les også

Russiske medier: - USA vil ta VM fra Russland

Blatter må ha visst

Det interessante nå er selvsagt konsekvensene for organisasjonen og for enkeltpersoner. Ikke minst gjelder det øverste leder.

Alt, som rulles opp nå, har foregått på Sepp Blatters vakt. Den mektige presidenten de siste 17 årene er aldri dømt for noe. Det er uansett særdeles naivt å forestille seg at det som er rullet opp siste dager har skjedd utenfor rekkevidden av hans øyne og ører. Dette kommer på toppen av en nærmest uendelig rekke av kontroversielle begivenheter der sveitseren har vært i sentrum.

Normalt hadde selvsagt øverste leder i en organisasjon, der så mange sentrale folk er pågrepet, tatt ansvaret og konsekvensen, og trukket seg. Det er liten grunn til å tro at det skjer.

VIDEO: Blatters tale på åpningsseremonien til FIFA-kongressen

Klamrer seg fast

Sepp Blatter har ridd av kuling og brottsjøer tidligere, og vil etter alt å dømme gjøre sitt ytterste for å klamre seg fast også denne gang. For fotballens omdømme bør han ikke få lov til det.

Hans navn og ansikt knyttes uansett tettest til skandalen som vi trolig kun har sett starten på. Derfor er det helt nødvendig at lederne, som skal velge ny president, er tindrende klare på at nok er nok. Det gjelder også våre egne ledere.

Det vi trenger nå er norske fotballedere som viser utvetydighet. Signalene om at det eksisterer en farbar vei videre med Blatter i en sentral posisjon var svært umusikalske.Avklaringen om å støtte Prins Ali av Jordan som kandidat var nølende og kom sent, men i dette tilfellet var ordtaket om"bedre sent enn aldri" meget passende.

Argumentene for Blatters motstandere får være todelte. Han kan trekke seg av kjærlighet til sin egen organisasjon, eller for å bevare en rest av personlig integritet.