Meninger

Det er nå jobben starter, Charlie

KOMMENTAR: Aksjonærene med tilhørighet i medlemsbaserte Viking FK vant det første slaget da Charlie Granfelt ble valgt inn som leder av Vikings elitestyre. Men han har en stor jobb foran seg med å samle klubben – slik intensjonen og planen er med det nye styret.

Charlie Granfelt ble som ventet valgt til leder av det nye elitestyret i Viking under generalforsamlingen mandag. Han bør snarest komme til enighet med en stor aksjonærgruppe for at klubben ikke skal bli skadelidende framover, mener Stig Nilssen, sportsleder i Aftenbladet.
  • Stig Nilssen

Da Vikings to styrer i fjor høst stilte sine plasser til disposisjon, og forslaget om å ha identiske styrer kom opp, var tanken at Viking skulle framstå som en samlet enhet. Det var for krevende med både et FK-styre med medlemmer og et ASA-styre for aksjonærene.

Sportsleder i Stavanger Aftenblad, Stig Nilssen.

Derfor var det ikke uventet at mandagens generalforsamling endte med at valgkomiteens innstilling ble godkjent. Charlie Granfelt, tidligere nestleder i Viking FK, blir leder av styret. Han får med seg sju styremedlemmer fra både medlemmene og aksjonærene.

Les også

Nå er Granfelt Vikings øverste leder

På forhånd var det varslet kamp fra en aksjonærgruppe med Ove Tveteraas i spissen. Som Aftenbladet omtalte på forhånd, fremmet de forslag om det de omtalte som «en fredelig løsning».

De mente Viking ikke var moden for sammenslåingen og ønsket derfor å fortsette med to styrer. På den måten ville ASA-styret blant annet få ro til å fortsette med den planlagte og høyst nødvendige emisjonen.

Forslaget fra aksjonærene fikk 34,9 prosent tilslutning under generalforsamlingen. Det var ikke nok.

Selv om generalforsamlingen avslørte et demokratisk flertall da de stemte fram den opprinnelige planen med elitestyret, kan ikke mandagens avgjørelse tolkes som en fullendt suksess i forhold til intensjonen.

Planen var å samle Viking. 34,9 prosent uenighet framstår ikke akkurat som veldig samlet. Når aksjonærgrupperingen samtidig har varslet at de som en følge av dette ikke vil bidra i den kommende emisjonen, ser alle at elitestyret og dets leder har en krevende jobb foran seg.

Les også

Granfelt valgt som Viking-leder

Viking er nemlig i en økonomisk situasjon hvor de trenger påfyll av friske penger. Hvis de ikke får det, er faren stor for at klubben havner i det som kalles «rød sone» hos fotballforbundets lisensnemnd. Da må Viking utarbeide en treårsplan hvor kutt og nye besparelser for å bedre likviditeten blir hverdagen.

Da generalforsamlingen var over mandag, benyttet Charlie Granfelt anledningen til å strekke ut hånden til aksjonær Ove Tveteraas. Om det var første tilnærming til et forsøk på forsoning, vites ikke.

Men det framstår rimelig klart at Granfelt og Tveteraas-grupperingen snarest må finne tonen dersom resultatet av generalforsamlingens avstemming skal komme Viking til gode – slik jeg vil tro alle innerst inne ønsker.

Under mandagens generalforsamling, hvor pressen ble nektet adgang til møtet på to og en halv time, gjorde aksjonærgruppen det tydelig at de står på sitt. De ønsker ikke å fylle på Viking-kassen slik dagens styreform er.

Aksjonærene stiller som krav at Vikings driftsselskap omorganiseres fra et ASA til et AS. Nye regler gjør at det ikke lenger er så store forskjeller på de to selskapsformene, men et AS har ikke fullt så stivbeinte regler å forholde seg til. En annen forskjell er at et AS ikke trenger 40 prosent kvinneandel i styret, slik et ASA gjør.

Uansett må det være 2/3-dels flertall blant aksjonærene for at en emisjon kan gjennomføres i Viking. Dersom aksjonærgruppen på 34,9 prosent står på sitt, vil ikke Viking oppnå dette flertallet.

I Aftenbladet onsdag 11. mars uttalte Charlie Granfelt tydelig at han ikke mener det er nødvendig å ta en ny diskusjon på AS-spørsmålet. Han viste til at temaet var opp for en stund siden, men at det da ble vedtatt at det skulle fortsettes med ASA-modellen.

I klartekst betyr det at ønsket fra aksjonærene ikke blir innfridd, og at Viking samtidig setter seg i en situasjon hvor de ikke får tilført penger.

Nå vant som sagt FK-leiren slaget under generalforsamlingen. Dersom Viking skal ha mulighet til å framstå som samlet og ikke skakkjøre økonomien enda mer, kan det være lurt å inngå et kompromiss og gi ASA-folket den neste seieren.

Hvis ikke vil fort hele klubben framstå som den store taperen. Og da er de på ville veier.

Les også

  1. Granfelt ble valgt til ny styreleder i Viking FK

  2. Her er Viking-aksjonærenes plan

Les mer om

  1. Fotball
  2. Kommentar
  3. Viking FK