Meninger

Kommunen må nok på banen uansett

ANALYSE: Det er ingen enkel nøtt byens politikere skal knekke når de får servert en eventuelt kommunal overtakelse av Viking stadion i bystyret 11. desember.

  • Stig Nilssen

Saken er ikke bare vanskelig, den vekker også sterke følelser. Onsdagens Aftenblad-artikkel om de tre partiene (SV, Ap og FNB) sin mobilisering til motstand mot et stadionkjøp førte til opphetet debatt og en lang rekke innlegg i kommentarfeltet under. Motstanden mot et kommunalt engasjement i stadionet virker til å ha et stort forsprang hos folket.

Det er helt naturlig når det er snakk om å bruke skattebetalernes penger på den ene siden og et skakkjørt aksjeselskap eid av formuende personer i et fotballag på den andre. Samtidig tyder signalene blant de 67 bystyremedlemmene på at det er et knapt flertall for å bidra på en eller annen måte. Fredag legger Rådmannen fram tre forslag bystyret skal stemme over: Kjøp, leie eller la Viking ordne opp selv uten hjelp.

30 timer i året

Da Viking stadion ble åpnet 1. mai 2004, var intensjonen at praktanlegget skulle bli en storstue til glede for hele regionen. Det skulle myldre av mennesker, arrangementer, fotballkamper, ja, det var knapt grenser for hva det ikke kunne brukes til. 13 år senere er fasiten, litt satt på spissen, at Viking stadion brukes rundt 30 timer i året, de 15 hjemmekampene Viking spiller gjennom sesongen.

I løpet av disse årene har Viking Fotball AS opparbeidet seg en gjeld på 75 millioner kroner. Bortsett fra verdien på spillerstallen, er stadionet den eneste eiendelen selskapet sitter med. SR-Bank, som har førsteprioritet og pant på rundt 60 millioner, har også gjort det klart for Viking at de ikke kan belåne stadionet mer.

Viking Fotball AS har tre alternativer til å løse denne saken. Enten kan de be sine eiere i aksjeselskapet tilføre mer penger og drive videre som før. Alternativ to er at kommunen kommer på banen og bidrar. Den siste muligheten er konkurs.

Møre aksjonærer

Vikings aksjonærer har i stor grad stått last og brast med satsingen og tilført selskapet utallige millioner de siste årene. Dette er investeringer byens formuende personer har gjort med hjertet og uten store forventninger om annen avkastning enn tre poeng hver søndag og litt mørkeblå glede i retur.
Stadige skuffelser og store underskudd de siste årene har medført at pengene sitter lenger inne enn tidligere.

Uansett vil ikke et kommunalt bidrag føre til noen berikelse eller penger i lommene på aksjonærene, de vil ikke sitte igjen med noe som helst enten det blir konkurs eller et kommunalt kjøp. Hadde Viking stadion vært eid av fotballklubben eller en annen ideell organisasjon, ville tonen blant kritikerne trolig også vært mildere.

Viking har de siste ukene framført sitt syn i saken, der har de blant annet uttalt at en konkurs kan medføre tap av lisens og at laget dermed blir flyttet nedover i divisjonene. Nå er det ingen direkte sammenheng mellom lisens og en konkurs i et AS, lisensen tilhører Viking FK, alle spillere og trenere er også ansatt i FK. AS betaler regningen.

Lisensen

Når Viking likevel legger lisenskortet på bordet som argumentasjon, er det fordi en AS-konkurs indirekte kan gi lisenstrøbbel. Overtar Viking FK de økonomiske forpliktelsene rundt A-laget, kan egenkapitalen i klubben bli spist opp på et blunk. Positiv egenkapital er et absolutt krav fra forbundet for å beholde lisensen og ikke bli degradert til 2. divisjon.

I Kristiansand gikk Start Stadion AS gikk konkurs for noen år siden. Der var privatpersonen Magne Kristiansen majoritetseier. Også der hadde banken førstepant i lånet, kommunen tredjepant. Det endte med at kommunen i 2013 kjøpte ut banken og Kristiansen.

Kommunen gjorde dette for å forsvare pantet de allerede hadde i stadionet, selv om det var motstand både blant folket og politikere. De argumenterte også for at det var viktig for byen å beholde Start som et topplag, noe også Stavangers politikere bør gjør seg opp en klar mening om. I dag leier Start stadionet av kommunen.

- Det er ingen kommunal kjerneoppgave å eie et anlegg som dette, sier Aps Kari Nessa Nordtun.

Stadige skuffelser og store underskudd de siste årene har medført at pengene sitter lenger inne enn tidligere. Uansett vil ikke et kommunalt bidrag føre til noen berikelse eller penger i lommene på aksjonærene, de vil ikke sitte igjen med noe som helst enten det blir konkurs eller et kommunalt kjøp. Hadde Viking stadion vært eid av fotballklubben eller en annen ideell organisasjon, ville tonen blant kritikerne trolig også vært mildere.

Hva velger de?

Selv om AP-politikeren rørte ved et interessant spørsmål da hun onsdag uttalte seg om saken i Aftenbladet, har kommunen flere hensyn enn som så å tenke på. I avtalen mellom Viking og kommunen står det at kommunen kan kreve 70 millioner tilbakebetalt dersom stadionet overdras til andre eiere.

Selv om kommunen kom godt ut av det økonomisk og tjente gode penger på Eiganes-utbyggingen, anser kommunen at de har et pantelån på 70 millioner å forsvare i stadionet.

Stavanger kommune kan fort havne i samme situasjon som sørlendingene. Spørsmålet er om de skal agere nå eller etter at Viking Fotball AS eventuelt er konkurs. Dersom kommunen venter til etter en konkurs, vil SR-Bank overta stadionet. På et slikt tidspunkt vil en kommunal inngripen nok være lettere, da vil det være for å hjelpe medlemsklubben Viking og betydningen laget har for byens identitet. Med aksjonærene ute av bildet vil nok en slik redningsaksjon være lettere å forsvare.

Problemet er at da kan også nye investorer eller andre interessenter melde sin interesse i konkursboet/stadionet. Velger SR-Bank å tenke rent kommersielt og minst mulig tap i egne regnskap, kan stadionet glippe ut av kommunens hender uten at de sitter igjen med en krone. Ved et slikt scenario må salgssummen overstige minst 75 millioner kroner for at kommunen skal få noe igjen.

Les også

  1. Her er Vikings bønn til politikerne i stadionsaken

  2. Ytterpunkt for Viking stadion: Fra helt kommunalt til konkurs

  3. Nå skal Viking diskutere salg av stadion

  4. Flere partier mobiliserer mot stadionkjøp: - Vikings argumenter er tynne

Les mer om

  1. Viking FK
  2. Økonomi
  3. Fotball
  4. Viking stadion