Kort sagt, tirsdag 31. august

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Barnehager og bemanning. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Barnehager og bemanning

Elin Skrede i For Velferdsstaten gjør i et innlegg i Aftenposten et poeng av at barnehagene i de største konsernene i barnehagesektoren har lavest bemanning og høyest fortjeneste. Det etterlatte inntrykket er at det er store forskjeller i sektoren.

Det hun unnlater å nevne, er at alle typer private barnehager både oppfyller bemanningsnormen og pedagognormen i like høy grad som kommunale barnehager.

Mer enn én av tre private barnehager går med underskudd. Barnehagene i de største konsernene hadde i 2019 et gjennomsnittlig årsresultat på 2,6 prosent, mot 2,2 prosent for private barnehager sett under ett.

Med tanke på langsiktig kvalitetsutvikling i sektoren er jeg mer urolig for at mange barnehager, enten de er i konsern eller ikke, driver med for lave marginer, enn det motsatte.

Marius Iversen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt,
Private Barnehagers Landsforbund