Meninger

Kort sagt, tirsdag 31. august

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Barnehager og bemanning. Dette er dagens kortinnlegg.

Barnehager og bemanning

Elin Skrede i For Velferdsstaten gjør i et innlegg i Aftenposten et poeng av at barnehagene i de største konsernene i barnehagesektoren har lavest bemanning og høyest fortjeneste. Det etterlatte inntrykket er at det er store forskjeller i sektoren.

Det hun unnlater å nevne, er at alle typer private barnehager både oppfyller bemanningsnormen og pedagognormen i like høy grad som kommunale barnehager.

Mer enn én av tre private barnehager går med underskudd. Barnehagene i de største konsernene hadde i 2019 et gjennomsnittlig årsresultat på 2,6 prosent, mot 2,2 prosent for private barnehager sett under ett.

Med tanke på langsiktig kvalitetsutvikling i sektoren er jeg mer urolig for at mange barnehager, enten de er i konsern eller ikke, driver med for lave marginer, enn det motsatte.

Marius Iversen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt,
Private Barnehagers Landsforbund

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Barnehage