«Mollekleiv kommer til å markere seg. Det behovet har han alltid hatt.»

KOMMENTAR: Det viktigste for den nye idrettspresidenten blir å gjøre det motsatte av den nåværende.

Sven Mollekleiv er innstilt som ny idrettspresident.
  • Ola Bernhus
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det kan virke urettferdig overfor Tom Tvedt å innlede denne teksten slik, for Tvedt har demonstrert både kunnskaper og utholdenhet langt utover det vanlige i sin periode som president.

Det fikk han ikke anledning til å vise. Han bommet der Mollekleiv må treffe. Tvedt klarte ikke å avslutte åpenhetsdebatten, han kom stadig opp i saker der han nølte med å rydde opp, han var unnvikende der hvor han burde ha vært kontant.

Til slutt ble han overhøvlet og overkjørt av idrettens fremste tillitsmenn, kretsledere og særforbundsledere. Frem med bilagene, nå må det bli slutt på å vike unna.

Les også

Bekreftet: Mollekleiv innstilles som presidentkandidat

Tom Tvedt (t.h.) er ikke innstilt som videre president i Idrettsforbundet.

Tydelig nok

Hva kan Mollekleiv gjøre annerledes?

Han kommer til å markere seg. Det behovet har han alltid hatt.

Mollekleiv er ikke konfliktsky. Men derfra til å bli en vellykket og omtykt idrettspresident er det likevel en vei. Dette er et uhyre vanskelig tillitsverv.

Mollekleivs karriere er neppe nok til å imponere Idrettstinget når det samles på Lillehammer i slutten av mai.

Han har jobbet i Idrettsforbundet, Fotballforbundet og Friidrettsforbundet, og idrettslig er han aller mest forbundet med fotball, Vålerenga og KFUM-kameratene. Det er mektig nok. Men solid fotballbakgrunn er heller en ulempe enn en fordel på et idrettsting.

Det utslagsgivende for valgkomiteen kan ha vært Mollekleivs år som generalsekretær i Norges Røde Kors, der han fikk vist seg frem på en annen måte.

Kort fortalt: Han har forutsetningene. Kan det likevel bli vanskelig? Ja, det ligger i vervets natur, men det ligger også en fare i hans glede over å snakke.

Kommentator Ola Bernhus

Ord kan overbevise

Han vet å bruke de akkurat riktige ordene, tilpasset forsamlingen. Men han må fylle dem med noe. I VG-serien der de seks kandidatene ble intervjuet, var samtalen med Mollekleiv full av uttrykk som utøverne i sentrum, sosial mestring, inkludere alle, sikre gode rammevilkår, vise samfunnsansvar, aktivitet med kvalitet, åpen og nøktern ledelseskultur, tillit og omdømme.

Slik må det kanskje være – i første omgang. Tom Tvedt sa også det.

Les også

Idrettspresidenten: Slik reagerte han på beskjeden fra valgkomiteen

Det er uansett en begynnelse, for uten idealer blir det ingen gode ledelse. Det gjelder for Mollekleiv, og det vil også gjelde for Tvedt hvis han ønsker å ta opp kampen gjennom benkeforslag på Tinget.

Ikke fordi det er sannsynlig, men Tvedt er inderlig glad i denne jobben og vil så gjerne ha en revansj. Den vil Sven Mollekleiv stå i veien for.