Regjeringens langsiktige mål er styrende for det vi gjør i klimapolitikken her og nå. | Ola Elvestuen

Andreas Slettholm tar feil når han lager en motsetning mellom politisk handling og langsiktige planer.

Regjeringen gjennomfører derfor omfattende tiltak for å kutte utslipp her og nå, samtidig som vi planlegger for kutt i utslipp fram mot 2030 og 2050, skriver klimaminister Ola Elvestuen.
  • Ola Elvestuen
Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

I Aftenposten 8. juli skriver Andreas Slettholm at langsiktige klimamål virker mot sin hensikt hvis de erstatter de kortsiktige.

Mitt svar er at regjeringens langsiktige mål er styrende for det vi gjør i klimapolitikken her og nå. For å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn må vi handle nå, samtidig som vi planlegger langsiktig. Vi må gjøre mye mer hele tiden.

Bare de siste ukene har regjeringen lagt fram handlingsplaner for grønn skipsfart, fossilfri kollektivtransport og alternative drivstoff, samt etablert et nullutslippsfond for næringstransport på 1 milliard kroner.

Krav i offentlige anbud og støtteordninger gjør at Norge er helt i front på grønn skipsfart. Innen 2022 vil rundt 80 av landets ferger ha batterier installert. Nylig tildelte Enova nye 87 millioner kroner til ti prosjekter for landstrøm til skip. Fra at hver åttende nye personbil var elbil i 2014, er nesten halvparten utslippsfrie så langt i 2019.

Nullutslippsfondet skal ta elbilsuksessen videre til tyngre næringstransport. Regjeringen har siden 2013 økt støtten til grønn teknologiutvikling med 76 prosent, gjennom Enova, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, og opprettet Nysnø klimainvesteringer. I tillegg har vi opprettet Klimasats, som har delt ut 600 millioner til klimatiltak i kommunene. Siden 2013 er den statlige støtten til bymiljøpakkene femdoblet.

Antall kollektivreiser økte med 2,4 prosent i fjor, og 5,7 prosent flere reiste med jernbanen. I vår vedtok Stortingsflertallet avtalen om felles gjennomføring med EU. Målet er minst 40 prosent kutt innen 2030, og vi skal neste år legge fram en plan om minst 45 prosent kutt i transport, landbruk og oppvarming.

For å begrense den globale oppvarmingen til under 1,5 grader må verden ha netto null utslipp i 2050. Norge skal gå foran med 90-95 prosent kutt.

Regjeringen gjennomfører derfor omfattende tiltak for å kutte utslipp her og nå, samtidig som vi planlegger for kutt i utslipp fram mot 2030 og 2050.

Lese mer om klimadebatten? Ta en titt på disse innleggene:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter