Roar Stokke: Derfor er «Klubben i mitt hjerte» skivebom

BLOGG: Roar Stokke mener Idrettsforbundets stemmekonkurranse er urettferdig. Her er hans forslag til ny konkurranse for norsk idrett.

I «Klubben i mitt hjerte» kjemper klubber om betydelige premiebeløp. Roar Stokke mener konkurransen er urettferdig. Her er Lyn i aksjon under fjorårets Norway Cup på Ekebergsletta.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Om få dager blir én breddeidrettsklubb i Norge 100 000 norske kroner rikere. Jeg gjentar: Ett hundre tusen kroner rikere. Hva kriteriene er, spør du? Det er så enkelt som å mobilisere så mange som mulig, til å stemme flest mulig ganger, fra så mange enheter som mulig. Som i noen husstander kan bety opp mot et tosiffret antall enheter koblet til nettet, mens man også — i ytterste konsekvens - kan oppfordre slekt og venner til å delta på den samme måten. Med andre ord, også de som ikke har noen direkte tilhørighet til idrettslaget kan avgi sin stemme. Flere ganger.

Viasat-kommentator Roar Stokke blogger for 100% Sport.

Flest mulig stemmer fra flest mulig enheter, høres forvekslende likt ut idrettens viktigste motto: Flest mulig lengst mulig. Men det må selvsagt ikke forveksles med det. På ingen måte. I praksis kan de to være svært langt fra hverandre.

Tilfeldig konkurranse

Hva Idrettsforbundet tenkte på med denne konkuranseformen, må man selvsagt kunne spørre om. Konkuransen sier jo ingenting om at verdiene i det idrettslaget som vinner, er forenlig med de verdiene idretten selv forfekter. Så tilfeldig er det med andre ord.

Dagens konkuranse diskvalifiserer mange små idrettslag i grisgrendte strøk, klubber som gjør en fenomenal dugnadsjobb i sitt eget nærmiljø. Store klubber i større byer, for ikke å snakke om de som er så store at de har en egen ansatt i klubben, kan jo bare administrere et gedigent skippertak, for å stemme seg til et betydelig pengebeløp. Fortjent eller ufortjent.

Mitt forslag

Jeg hadde gleden av å holde et innlegg på Ullevål Stadion i forbindelse med et idrettspolitisk seminar for noen uker siden. Da foreslo jeg følgende: Belønn de beste klubbene i hver av Norges 19 idrettskretser, og kår en vinner av de 19, som får sin rettmessige hyllest på Idrettsgallaen. Lag en storstilt kampanje av dette og sett særforbund, kretser og idrettslag opp mot hverandre i denne konkuransen. Hvem er best på å gjøre de riktigste grepene for å beholde barn og ungdom i aktivitet? Det må være den flotteste premien å kunne vinne for en idrettsklubb. Og så mye større enn å vinne et og annet kretsmesterskap.

Kretsene tar på seg ansvaret for å administrere konkurransene, og spørsmålene er basert på barneidrettsrettighetene. De klubbene som har de mest fornøyde medlemmene, i prosent i forhold til medlemsmasse, vinner i sin krets.

Jeg liker spesielt godt barnerettighetenes punkt 4 og 5, som sier: «Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.»

Og: «Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.» Og det forteller også at barn ikke skal straffes for å bedrive andre aktiviteter enn hva noen trenere ønsker.

Bør premieres høyt

En slik konkurranse vil belønne og belyse klubber som er der på barnas premisser, og ikke omvendt. Og med omvendt så betyr det at barna er til for voksnes ambisjoner på vegne av dem.

La vinnerne få 100 000 kroner hver, det blir 1.9 millioner kroner per år. Og så kan den beste klubben av de 19 vinnerne i hver sin krets, få ytterligere 100 000 på Idrettsgallaen. Eller kanskje enda mer. Jobben de beste klubbene gjør er vanskelig å måle i penger. Derfor bør de premieres høyt.

Da er vi kommet til 2 millioner norske kroner, per år, som bare er lommerusk når vi snakker om å investere i forebyggende norsk folkehelse. For det er jo i praksis det klubber i mitt og vårt hjerte gjør. Forebygger folkehelsen.

I denne konkurranseformen snakker vi virkelig om «Klubben i Vårt Hjerte» og ikke bare en vilkårlig konkurranse basert på et høyest mulig antall klikk på et nettsted.

Klubben som Sjef eller Klubben i mitt hjerte, tittelen betyr mindre i den store sammenhengen.

De som overrekker sjekken på 100 000 norske kroner burde ha kvalitetssikret pengene bedre. De bør heller gi dem til noen som virkelig fortjener dem.

FAKTA

Klubben i mitt hjerte

Klubben i mitt hjerte er en konkurranse i regi av Norges idrettsforbund, Nordea, Dagbladet og P4. Idrettslag deltar i konkurransen ved å skaffe 100 stemmer daglig. Det blir delt ut 30 premier på 10.000 kroner, mens hovedpremien er på 100.000 kroner.

Charlottenlund IL leder for øyeblikket konkurransen, ifølge Dagbladets måling. Rosenborg, Forus og Gausel IL samt Brann følger på de neste plassene.

Kampanjeperioden er fra 8. november til 21. november.