Oslo tåler flere høyhus

Høyhus vil bli bygget i Oslo. Utfordringen ligger på bakkeplan.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Et flertall i Oslo bystyre vil gi grønt lys til et nytt høyhus i hovedstaden. Det blir et kongressenter på 108 meter ved Oslo Spektrum. Oslo Plaza er Oslos høyeste.

Debatten om høyhus engasjerer. Plan- og bygningsetaten har fremmet forslag til ny høyhusstrategi. Den kommer snart til politisk behandling. Strategien tar blant annet for seg hvilke områder som er best egnet for høyhus.

Les hele saken med abonnement