Meninger

TIL-investorenes hodepine

KOMMENTAR: Spillerne holdt ingenting tilbake da de snakket med klubbledelsen, sist fredag. Likevel er det sponsorene – og da særlig Sparebanken – som sitter på nøkkelen til TIL-framtiden.

SISTE MØTE? Her trøster hovedtrener Simo Valakari spissprofilen Runar Espejord etter nedrykket søndag for halvannen uke siden. Kanskje er begge borte neste sesong?
  • Rune Robertsen
    iTromsø

Onsdag skal mange av de største sponsorene møte TILs ledelse på Alfheim. Det skjer halvannen uke etter at «Gutan» rykket ned i 1.-divisjon på samme sted. Signalene fra dette møtet vil langt på vei avgjøre skjebnen til både hovedtrener Simo Valakari og sportssjef Svein-Morten Johansen.

Samtidig vil det også gi en pekepinn på hvor hardt de nåværende sponsorene ønsker å satse på TIL utover dette. For en ting er kostnaden av å skifte ut den sportslige ledelsen.

Noe annet er prisen det vil koste å ta sats for å rykke opp fra 1.-divisjon umiddelbart. Der vil TIL leve med et ukentlig press og forventninger om tre poeng. Ikke bare i Tromsø, men fra hele Fotball-Norge, som vil følge klubbens nye hverdag.

Skal TIL sikre seg et opprykk på første forsøk kan de gjøre som i 2014, da Steinar Nilsen på et relativt begrenset lønnsbudsjett, tok steget opp igjen. Den strategien er det langt fra sikkert at klubben kan lykkes med i 2020.

Dersom de nåværende sponsorene går inn med en satsing som er i nærheten av hva den ville vært i Eliteserien, vil TIL på papiret stå meget godt rustet. For en ting er å rykke opp. TIL må selvsagt tenke at de skal ha noe å gjøre i Eliteserien hvis de kommer dit. Og da vil sponsorenes ønsker måtte vektlegges i enda større grad enn de gjør i dag. Spesielt med tanke på hvem som leder den sportslige satsingen.

iTromsø vet at sentrale støttespillere er meget skeptiske til å la dagens regime fortsette. Også disse har sett de tomme tribunene som har stirret ned på et nedrykkslag ledet av en stadig mer kontroversiell trener. De har også sett sine egne midler gå til importspillere som har reist hjem uten å ha gjort særlig annet enn å heve lønn.

Et annet aspekt som er viktig for mange av sponsorene er hva pengene egentlig går til hvis de velger å gå inn i klubben. Etter at TIL overtok aksjene i TIL Holding AS fra Sparebanken Nord-Norge og Troms Kraft i april 2018, fikk de en gjeld på rundt 10 millioner på kjøpet – som ligger i banken.

Det er til å forstå at både nåværende, og eventuelt nye investorer, er skeptiske til å bruke penger som går rett til å betale gjeld. Derfor er det spennende hva banken velger å gjøre med klubben de har brukt stadig mindre ressurser på de siste årene.

For etter at Jan Frode Janson overtok som banksjef i 2012 ble det en dreining til at midler skulle brukes både på TIL og Bodø/Glimt. Med forslaget om et felles lagbilde som et slags høydepunkt, eller bunnmål, om man vil.

Noen vil selvsagt innvende at banken må bruke pengene sine slik de vil, og at TIL har fått mer enn nok midler til å være i Eliteserien. Det siste er selvsagt rett. Men når nedrykket er en realitet, må også banken ha en sentral og aktiv rolle om TIL skal gjenreises. Andre aktører vil ønske en klar tilbakemelding fra banken her.

Jeg forventer ikke at onsdagens møte skal gi alle svarene, og trolig kan vi vente at en avgjørelse rundt trener- og sportssjef-spørsmålet vil ta ytterligere noen dager. Men det bør i det minste fortelle om hvilken retning klubben skal ta videre. Og det bør sponsorene gjøre, vel vitende om at spillerne har sagt sin klare mening om tingenes tilstand.

På møtet sist fredag innkalte TIL-styret og daglig leder fem av de mest sentrale spillerne til en prat om ståa. Etter det iTromsø får opplyst var spillerne ekstremt ærlige i møtet med ledelsen. Her skal det ikke ha blitt lagt skjul på noe.

Heller ikke konflikter med hovedtreneren. Innvirkningen det fikk at sønnen Onni Valakari kom til klubben sommeren 2018 var et tema. Utviklingen det siste halvannet året et annet, som tilfeldigvis sammenfaller med den nevnte spillerens ankomst.

De fem skal ha skryt for å si sin ærlige mening, og det er viktig å understreke at Valakari helt til det siste har hatt en slags troverdighet blant mange av dem. Mye grunnet den fantastiske starten han hadde i klubben, som likevel endte i et mareritt. Alle som har vært i et slikt møte vet uansett hvor høy terskelen kan være for å snakke rett fra levra.

I etterkant av møtet gjorde styreleder Stig Bjørklund det klart at endringer kommer til å skje. Skal både treneren og sportssjefen ut? Eller en av dem? Mye vil være opp til hva investorene mener om saken. En frisk start som ender med et opprykk bør uansett være målet.

Svaret fra banken, som en del av opprydningsaksjonen klubben må igjennom, vil fort være avgjørende.

Les mer om

  1. Tromsø IL
  2. Rune Robertsen