Meninger

Kort sagt, fredag 27. august

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Spørsmål til MDG. Folkeviljen og Viken. Aktivitetsplikten. Dette er dagens kortinnlegg.

Spørsmål til Miljøpartiet De Grønne

I Aftenposten 22. august sier MDGs Hanna Marcussen at alle motorveier i Oslo skal vekk, og at de skal erstattes av byboulevarder med lav fart og mange kryss. I den forbindelse har jeg to spørsmål:

• Hvorfor stemte MDG mot E6 Oslo Øst (Manglerudtunnelen), en løsning som ville fjernet motorveien i boligområdene fra Abildsø til Ulven og forbedret miljøet enormt, slik MDG ønsker?

• Hvorfor stemte MDG mot E6 Oslo Øst (Manglerudtunnelen), når dagens motorvei dermed kunne blitt erstattet av en byboulevard etter MDGs ønsker, mellom Abildsø og Ulven?

Roger Pihl, Bryn miljøforum


Aftenposten harselerer med folkeviljen mot Viken

Aftenpostens Halvor Hegtun raljerer med Senterpartiet den 17. august med tittelen «Dette med Viken er snart ikke morsomt lenger».

Til det vil jeg si: Oppløsning av Viken er slett ikke morsomt. Det er ramme alvor. Et sterkt folkestyre forutsetter kort vei for å påvirke politiske beslutninger. Viken med 1,2 millioner mennesker og mangfoldig geografi er en dårlig ramme for dette.

Hegtun prøver å gjøre oppløsningen mer komplisert enn den vil bli. Fylkesrådet i Viken har lovet å fremme en sak om oppløsning av Viken så snart vi har et nytt stortingsflertall. I mellomtiden har vi stanset irreversible pengesluk i et nytt fylke. Vi har for eksempel stanset bygging av nytt hovedkvarter i Sandvika og salg av de gamle fylkeshusene.

Sammenslåingen koster rundt 300 millioner. En stor del går til investeringer i IKT, og disse vil Akershus, Buskerud og Østfold nyttiggjøre seg. Kostnadene ved å fullføre tvangssammenslåingen vil overskride kostnadene ved å snu i tide. Det viktigste for Sp er allikevel at Viken ble sammenslått med tvang, med knappest mulig flertall, på tvers av folkeviljen. Folk føler seg overkjørt, overhørt og overprøvd. Aftenposten kan harselere over politikere som ønsker å lytte til folk, men burde heller ansvarliggjøre de partiene som brakte oss ut i uføret.

Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken (Sp)


Høyres pekefingerpolitikk

Aftenpostens leder 23. august om aktivitetsplikten har rett i to ting: SV liker ikke Høyres forslag til utvidelse av plikten. Navs tilbud er ikke godt nok.

Folk kommer ikke nærmere arbeidslivet ved hjelp av kraftige sosiale innstramninger. Aktivitet og forventninger er bra, men aktiviteten må være basert på faglighet, skjønn og den enkeltes situasjon. Aktivitetsplikten regjeringen har innført, er noe annet. Den detaljstyrer og dytter plikter på de ansatte i Nav og møter brukerne med mistillit.

Fellesorganisasjonen, som organiserer mange ansatte i Nav, har kritisert aktivitetsplikten og ønsker heller handlefrihet til å gi god, individuell oppfølging.
Vi vet at mindre å leve av og flere krav ikke får flere ut i jobb. Derfor må vi lytte til kunnskap, erstatte pekefinger med håndsrekning og innføre en aktivitetsrett med innhold, slik SV foreslår. Det er det mennesker på sosialhjelp trenger.

Kirsti Bergstø, nestleder i SV og stortingskandidat for Akershus

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. MDG
  3. Viken