Idrettspresidenten angriper sjakkforbundets millionplaner med gamblinggigant: – Svært skuffende og alvorlig

Norges Sjakkforbund vil håve inn 50 millioner kroner fra et av verdens største spillselskap på nett. Idrettspresident Berit Kjøll reagerer sterkt.

Idrettspresident Berit Kjøll liker dårlig at Norges Sjakkforbund ønsker å inngå en lønnssøm avtale med et utenlandsk spillkonsern.
  • Bernt Harald Brennevann

I helgen ble det kjent at pengespillgiganten Kindred Group, som blant annet eier Unibet og er registrert på Malta, har tilbudt sjakkforbundet en svært lukrativ samarbeidsavtale på fem år. Den er lagt opp til å gi norsk sjakk 10 millioner kroner årlig.

I dag har NSF en omsetning på en fjerdedel av det beløpet. Forbundet anbefaler sine medlemmer å godta avtalen når forslaget skal stemmes over på en kongress i Larvik 7. juli.

Debatten om å inkludere sjakken i Norges idrettsforbund har gått i en årrekke. Den nye idrettspresidenten beskriver intensjonsavtalen mellom NSF og Kindred Group som «underlig» og «beklagelig».

– Dersom en slik avtale blir inngått, er det svært skuffende og alvorlig. Det vil for oss umuliggjøre et eventuelt fremtidig samarbeid med Norges Sjakkforbund, sier Berit Kjøll.

Berit Kjøll advarer Norges Sjakkforbund mot å gå i allianse med Kindred Group.

Vil kjempe for et lisensmarked

I både Danmark og Sverige får utenlandske selskaper innpass på spillmarkedet via et lisenssystem. Det er en tilsvarende løsning Kindred Group ønsker å få innført i Norge.

Men så sent som i 2017 vedtok Stortinget å videreføre den såkalte enerettsmodellen, som gir Norsk Tipping og Norsk Rikstoto monopol på pengespill.

Kjøll mener alliansen sjakkforbundet ønsker å inngå, kan være en «form for skjult reklame for utenlandske spillselskap».

– Det kan i så fall være ulovlig, hevder hun.

Sjakkpresident Morten L. Madsen sier han har respekt for at Kjøll og idrettsforbundet «er forpliktet til ikke å være begeistret for avtalen».

– Men dette er ikke en tradisjonell sponsoravtale for eksponering av logoer og varemerker. Samarbeidet er et partnerskap knyttet til de positive samfunnseffektene en norsk lisensmodell vil medføre. En god lisensmodell vil kunne bidra til at også idrettsforbundet blir finansiert gjennom et system som tar vare på alle spillere, og ikke som i dag, hvor cirka halvparten spiller utenfor kontroll av norske myndigheter.

Sjakkpresident Morten L. Madsen håper å få klarsignal fra sine egne til å lande en lukrativ avtale med en internasjonal pengespillgigant.

Ser ingen prinsipiell forskjell

Idrettspresidenten reagerer spesielt på at sjakkforbundet vil få klekkelig godt betalt for å jobbe for å endre den norsk spilloven.

– Dette er en forretningsavtale som til nå har vært forbeholdt profesjonelle kommunikasjonshus og lobbyister, sier Berit Kjøll og legger til:

– Norges idrettsforbund har tatt et tydelig standpunkt mot utenlandske, uregulerte spillselskap. Det er ikke likegyldig hvordan vi blir finansiert. Tydeligvis ser Norges Sjakkforbund annerledes på dette.

Madsen påpeker at både idrettsforbundet og sjakkforbundet «er uavhengige, politiske organisasjoner som jobber for sine egne interesser».

– Jeg ser ikke noen prinsipiell forskjell på at idrettsforbundet, som årlig mottar flere milliarder fra Norsk Tipping, engasjerer seg sterkt politisk til fordel for monopolet, og at Norges Sjakkforbund hever en alternativ stemme på vegne av alle de forbund og lag som i dag ikke mottar støtte fra Hamar. Vi kjemper begge for gode saker hver for oss, sier han.

Kindred Groups norske PR-sjef Rolf Sims mener det er nyttig å debattere en mulig avtale mellom spillkonsernet og Norges Sjakkforbund.

Diskusjoner uten følelser og fordommer

Internt i Sjakk-Norge er det delte meninger om et samarbeid med en spillgigant.

– Dette er en sak som engasjerer, og det er viktig at vi har en god debatt om dette temaet før vi skal stemme på kongressen. Jeg ville blitt svært overrasket dersom vi ikke fikk innvendinger, sier sjakkpresident Morten L. Madsen.

Kindred Group er ikke overrasket over de siste dagers reaksjoner.

«Vi er forberedt på at samarbeidet vil skape diskusjon, og det er nyttig. Men vi opplever at temperaturen avtar når fakta kommer på bordet. I dialogen med styret i NSF har vi kunne diskutere saklig og faktabasert, ikke med følelser og fordommer, som preger mye av den norske pengespilldebatten», skriver selskapets norske PR-sjef Rolf Sims i en e-post.