Sprek

Ny studie: Elever med god kondisjon hadde bedre konsentrasjon

Kanskje nok en grunn til å prioritere fysisk aktivitet i skolen, mener førsteamanuensis.

Eivind Wengaard (t.v.) har testet om fysisk form påvirker prestasjonen på oppmerksomhetstester. Foto: Esben Martinsen

  • Silje Dyregrov

En ny studie viste at elever som hadde høy kondisjon, presterte bedre på en oppmerksomhetstest. Foto: Espen Wengaard

Fysisk aktivitet har god effekt på kognitiv funksjon hos voksne og eldre, har flere studier vist. Men det er forsket lite på unge voksne på dette området.

Det ønsket Eivind Wengaard å gjøre noe med i sin masteroppgave ved Høgskolen i Bergen. Han lot først 54 elever fra 17-23 år gjennomføre en oksygenopptaktest. Testen måler i hvilken grad kroppen evner å ta opp og benytte seg av oksygen.

Eivind Wengaard.

Noen dager senere gjorde de en 9 minutter og 20 sekunder lang PC-basert oppmerksomhetstest. Testen hadde tre forskellige vanskelighetgrader (se fakta for mer).— Studien viste at de med høyere oksygenopptak, hadde lavere reaksjonstid på den vanskeligste av de tre testkategoriene. Den målte evnen til å fokusere oppmerksomheten mot enkelte relevante inntrykk foran andre mer irrelevante inntrykk (inhibisjon), sier Wengaard.

  • Ny forskning: Vil du leve lenge?Dette er den ideelle BMI

Mental trøtthet

Han testet også om kondisjonsnivå påvirket mental trøtthet. Dette gjorde han ved å dele resultatene fra oppmerksomhetstesten i to, og gjøre separate analyser på første og andre halvdel.

— Da så vi at jo bedre kondisjon, desto bedre presterte man i andre halvdel av oppmerksomhetstesten. Altså kan mental trøtthet ha noe å si for prestasjon, sier Wengaard.

- Hvordan vet du at det er fysisk form, og ikke andre ting, som påvirker prestasjonen på oppmerksomhetstesten?

— Man kan aldri kan være sikker på årsak og effekt når det gjelder tverrsnittstudier. Imidlertid ble det i analysene justert for en del andre faktorer som man gjennom forskningvet kan påvirke kognitiv prestasjon. Når dette ble tatt i betraktning, var det fremdelesen signifikant moderat sammenheng mellom oksygenopptak og evne tiloppmerksomhet, sier Wengaard.

Hilde Stokvold Gundersen. Foto: Lea Alise Gundersen

— Spennende funnHilde Stokvold Gundersen er Wengaards veileder og førsteamanuensis ved Idrettsseksjonen ved Høgskolen i Bergen. Hun mener det er høy kvalitet på arbeidet Wengaard har gjort.

— Vi vil sende den inn til et vitenskapelig tidsskrift. Det vil overraske om de ikke tar den inn. Det ligger et godt fagarbeid bak, studien har gode, standardiserte, objektive tester, og det er spennende funn, sier Gundersen.

Også tidligere forskning har indikert at fysiske aktive barn presterer bedre på skolen. Gundersen mener det kanskje er på tide å tenke annerledes om hvordan man legger opp hverdagen i norske skoler.

— Man vet at fysisk aktivitet er positivt for mye. Tar man også høyde for at en viss fysisk form er viktig for å kunne konsentrere seg, så må man kanskje prioritere mer fysisk aktivitet i skolen, sier Gundersen.

Ulrik Wisløff. Foto: Lasse Berre

Svakheter ved studienUlrik Wisløff har lest masteroppgaven. Han er professor i fysiologi ved K. G. Jebsen – Senter for hjertetrening (CERG) på NTNU.

— Det er en veldiginteressant problemstilling med tanke på at kondisjonsnivå er vist å være enbedre markør på generell helse og risiko for fremtidig sykdom enntradisjonellerisikomarkører slik som kroppsvekt, blodtrykk, diabetes m.fl., sier Wisløff.

Han synes det er prisverdig at Wengaardstuderer sammenhengen mellom kondisjonsnivå og kognitiv funksjon i unge folk, ettersom det er et felt det er forsket lite på.

Wisløff mener studien gir et godt grunnlag for videre studier, men at den har noen begrensninger.

— Studien er liten, inkluderer nesten bare gutter i relativt god form, og har et lavt innslag av overvektige. Videre er det en tverrsnittsstudie og vi vet ennåikke om det er sånn at de med lav kondisjon bedrer sinkognitive funksjon omman øker vedkommende sin kondisjon, sier Wisløff.

Her gjør elevene den drøyt ni minutter lange oppmerksomhetstesten. Foto: Eivind Wengaard

Trengs flere studierBåde Gundersen og Wengaard er enig i det Wisløff påpeker.

— Vi kunne ønsket oss et høyere antall forsøkspersoner, for jo høyere antall, desto sikrere funn. Det ville også vært hensiktsmessig med en lenger kognitiv test, at man testet dette på jenter, og at man hadde flere med i utvalget som presterte dårlig på oksygenopptaktesten. Men man må ta avveininger i forhold til tid, kostnader og arbeidsmengde når det er en masteroppgave, sier Gundersen.

De er også enig med Wisløff i at det trengs flere studier på området. Dette påpekes også i masteroppgaven:

«Flere studier er nødvendig for å vurdere forholdet mellom VO2max og oppmerksomhet, og hvordan dette relaterer seg til mental trøtthet som en konsekvens av krevende langvarige oppgaver».

Les også

Avlyste på torsdag – vant på lørdag