Professor reagerer kraftig på Norsk Ukeblad etter kaffe-svar: – Helt ute å kjøre

Professor vil ha helseadvarsel på ukeblader etter en spørsmål-svar-spalte hos Norsk Ukeblad.

Lars-Petter Jørgensen-Jelsness reagerer på det han mener er formidling av kvakksalveri.

– Ærlig talt, nå kommer tobakkspakkene med en advarsel om at dette er helseskadelig for deg. Jeg lurer på om man må ha det samme på ukeblader, sier professor i helsevitenskap ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Grunnen til at han reagerer som han gjør, er et svar i en «spørsmål-svar-spalte» som Norsk Ukeblad nylig publiserte.

Der spurte en leser om man måtte kutte ut kaffe når man tar homeopatiske medisiner. Norsk Ukeblad lot en homeopat og akupunktør svare at kaffe motvirker homeopatisk medisin, og derfor ikke er å anbefale.

Homeopatiske medisiner er midler som er laget av naturlige stoffer, som tar sikte på å kurere en del symptomer. Tanken er at man gir pasienter liten dose av et preparat som i store doser ville gitt en frisk person samme symptomer som den syke har, skriver VitusApotek på sine sider.

Problemet, ifølge professoren, er at det ikke finnes noen dokumentert effekt av slike homeopatiske midler.

– Jeg er veldig skeptisk til at man har en ukepresse som lar interessegrupper uten vitenskapelige holdepunkter få formidle behandlingsmetoder som ikke har effekt, sier professoren.

– Ingen effekt utover placebo

Så oppgitt ble professoren, at han la ut et innlegg på Twitter:

Han får støtte fra lege og forfatter Kaveh Rashidi.

– Forskningen viser absolutt ingen verdens effekt utover placebo. Det er utvilsomt. I tillegg er det vitenskapelige grunnlaget helt vitenskapelig urimelig. At vannmolekyler kan huske et stoff de har vært i kontakt med. Hele grunnlaget er helt ute å kjøre. Å anbefale dette, er å anbefale placeboeffekten. Man ender bare opp med et falskt håp, sier Rashidi.

– Feil på så mange nivåer

De reagerer voldsomt på at Norsk Ukeblad publiserer disse meningene.

– Det er en direkte kritikk mot at en del av ukebladene er talsmedier for denne typen tvilsomme behandlingsmetoder, sier Jelsness-Jørgensen.

Dette er deler av svaret fra homeopaten.

– Det er bare feil på så mange måter. Det er kjempesynd at man gir denne informasjonen til det norske folk. Det er bare vås, mener Rashidi.

Helseansvarlig i Norsk Ukeblad, Inger-Lise Kvås, ser ikke at dette skal være et problem. Hun understreker at dette er en spørsmål-svar-spalte, hvor de har to skolemedisinere og en psykolog som svarer, i tillegg til homeopaten.

– Når vi har valgt å ha en representant for den alternative medisin-bransjen til å svare på spørsmål, så er det en konsekvens av at en så stor andel av befolkningen bruker alternativ behandling. Premissene i spørsmål og svar er jo lagt. De som spør homeopaten, vet at det er en homeopat de spør, sier Kvås.

– Må ta innover oss omfanget

Lege Rashidi spør seg om Norsk Ukeblad tar samfunnsansvaret om folkeopplysning på alvor.

– Jeg syns at en så seriøs aktør burde ta et tak for norsk folkehelse og funnet seg for gode til å publisere slike ting. Dersom man skal gjøre det, burde man i hvert fall hatt en balansert fremstilling. Kanskje burde man spørre en annen person enn bare en homeopat, sier legen.

Slik ser ikke Norsk Ukeblad på det.

– Jeg tenker at det å drive med homeopati er en lovlig virksomhet i Norge. Det er godt kjent i redaksjonen at det ikke finnes evidensbasert forskning som viser resultat av homeopatisk behandling. Likevel er det mange som benytter seg av det. Det er jo helt lovlig å gjøre, sier Kvås.

Lars-Petter Jørgensen-Jelsness reagerer på det han mener er formidling av kvakksalveri.

Hun viser til tall fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), som viser at en av fire voksne i Norge var til alternativ behandling i 2016. I denne undersøkelsen er behandlingsformer som massasje og akupunktur inne i definisjonen av alternativ behandling.

– Det handler litt om å ta innover seg det er to ulike måter å tenke om behandling på. Skolemedisinen har klare krav til evidensbasert vitenskap, og heldigvis for det. Så har du en stor bransje som driver med alternativ behandling, der tankesettet er at man ikke trenger den typen bevis fordi det er subjektivt om det virker. Vi sier ikke at folk ikke skal gå til legen, det blir ikke fremstilt som et alternativ til skolemedisin, men det er mange mennesker som finner subjektiv hjelp og bedring i alternative behandlere, mener hun.

Inger-Lise Kvås forsvarer bruken av et homeopat som medisinsk ekspert i Norsk Ukeblad.

Studie viser effekt

Jelsness-Jørgensen mener det ikke finnes noen vitenskapelig dokumentasjon på at homeopatiske midler har noen som helst helseeffekt.

– Folk har kuttet ut vanlige medisiner, farmasøytiske midler med beviselig effekt, og heller latt seg forblende av troen på det naturlige elementene. Historiene er til dels groteske, dette er noe som provoserer meg både som forsker og som en med erfaring fra klinisk jobbing, sier Jelsness-Jørgensen.

Under Twitter-meldingen hans har Norske Homeopaters Landsforbund kommentert at det finnes studier som viser en effekt av slike midler.

De viser blant annet til en metaanalyse gjort av Mathies fra 2014, som slår fast dette.

– Han konkluderte med en positiv effekt, men at det trengs mer forskning. Det er veldig gode resultater. Det er mange kroniske sykdommer hvor tilbakemeldingen er at opptil 70 prosent opplever bedring. Disse studiene er gjort over flere år. Vi skulle gjerne hatt større studier, men det er beviselig effekt. Det kan de ikke tilbakevise, sier leder i Norske Homeopaters Landsforbund, Tore Fosso.

Her er professor Jelsness-Jørgensen uenig.

– De har sett på enkeltstudier og kommet med et felles effektmål. Det som er problemet er at disse studiene har benyttet svært ulike metoder og innfallsvinkler, noe som gjør man sammenligner epler og pærer snarere enn epler og epler. For å kunne trekke konklusjoner om hva som virker eller ikke virker, er det derfor avgjørende at man benytter robust vitenskapelig metode, mener Jelsness-Jørgensen.