Sprek

Forskere vil belønne syklister

Foreslår poeng til dem som velger vekk bilen.

Dette er en av tre svenske familier som var med i prosjektet Et bilfritt år. Tidligere brukte mamma Jenny og pappa Oskar Gunnarsson-Fürstenbach bilen for å kjøre barna til skolen, for å kjøre til landstedet og til venner. Det året de brukte bil, klarte de seg med sykkel og elsykkel. Barna heter Mattias, Mårten, og Jonathan.
  • Silje Dyregrov

Vi sykler litt mer enn tidligere og har fått et bedre kollektivtilbud. Samtidig har bilbruken økt. Det viser Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014.

I Sverige har forskere ved Kungliga Tekniska högskolan (KTH) sett på hvordan man kan få ned bilbruken. De lot tre bilkjørende barnefamilier i Stockholm leve uten bil i et år. I stedet fikk de låne lastesykler, elsykler, elmopeder og eldrevne firehjulede motorsykler.

Les også

Skal barnet ditt lære å sykle? Unngå disse feilene

Forskerne gjorde dypintervjuer med alle familiemedlemmer en gang i måneden. De fortalte om ulemper og fordeler ved det bilfrie året. Basert på dette, foreslo forskerne tre ting som de mener vil få flere til å velge sykkelen fremfor bilen:

  • Belønn de som velger sykkelen fremfor bilen
  • Bygg sykkelveier med to felt hver vei — et felt for de saktesyklende, et for de som sykler fort
  • Tillat sykler på T-banen
Teo Enlund.

— Det finnes mange undersøkelser som viser at hver krone som investeres i sykkeltiltak, får du tilbake i form av bedre folkehelse, mindre trengsel og bedre miljø, sier Teo Enlund, som ledet forskergruppen fra KTH.Prosjektet, som er finansiert av Sveriges Energimyndighet, har også blitt omtalt av WWF og Dagens Nyheter.

Vil gi syklistene poeng

Forskerne foreslår å belønne dem som sykler med poeng. Jo mer man sykler, desto flere poeng.

— Tanken er at disse pengene kan veksles inn i sykkelrelaterte tjenester, eksempelvis hjelp med å bytte til vinterdekk, hjelp hvis man punkterer eller hjelp til å smøre kjedet, sier han.

- Men for mange handler det vel om at de rett og slett ikke rekker jobb, barnehagehenting, etc, om de sykler i stedet for å kjøre bil?

— Familiene i prosjektet vårt opplevde det motsatte, at det ble mindre stress og at de fikk mer tid. Men det kan jo ha med at de ble tvunget til å planlegge nøyere, og at de valgte bort enkelte ting i hverdagen fordi de ikke hadde bil, sier Enlund.

- Hvorfor poeng og ikke rene penger?

— Vi tror det er lurt å gi en belønning som gjør det lettere å bruke sykkelen, sier Enlund.

Tanken er at aktørene som tilbyr sykkelrelaterte tjenester, skal kunne veksle inn poengene i penger. Utgiftene knyttet til dette, er det tenkt at staten skal ta.

- Kan få flere til å sykle

I sykkelmiljøet hilses forslaget velkommen.

— Slike poengsystem er litt i tiden, og blir brukt mer og mer i andre sammenhenger også. Så hvorfor ikke bruke det på sykkelområdet også. Det er et tiltak, av veldig mange, som kan få flere til å sykle, sier generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Morgan Andersson.

Aksel Tjora.

Aksel Tjora er også positiv til forslaget. Han er sosiolog og professor ved NTNU, og ivrig syklist.— Det er en veldig god idé å belønne folk, spesielt når belønningen handler om å bruke sykkelen. Mange har en sykkel som blir stående på grunn av småting som et punktert hjul eller en røket girvaier. Hvis man kan belønnes med hjelp til slike småting, så vil kanskje flere sykle, sier Tjora.

Les også

Alf (60) løp 19 maraton på 19 dager

Men det vil ikke fungere for alle, påpeker Tjora.

— Det er ikke alle som har mulighet til å sykle til jobb. Det kan handle om avstander, barnehagelevering, osv, sier han.

Vedlikehold av sykkelstier

Både Tjora og Andersson er tydelige på at det viktigste tiltaket for å få flere til å sykle, er å sørge for gode og trygge sykkelveier.

— Infrastrukturen er alt for dårlig. I de store byene mangler det et godt og sammenhengende sykkelveinett. Så er det viktig at det er gode løsninger i kryss og rundkjøringer, så man ikke må veksle mellom å være mellom biler og gående. Det må tilrettelegges for alle grupper. Det er det ikke nå, sier Andersson.

Infrastruktur

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener poengsystemet kan fungere, men synes det er viktigere å prioritere andre tiltak.— Jeg er ikke negativ til dette forslaget, men vi tror vi får mest igjen på å prioritere tid og ressurser på å tilrettelegge infrastruktur, sier Solvik-Olsen.

Han forteller at de har økt bevilgningen til sykkelveier med 60 prosent i statsbudsjettet for 2016, slik at det totale budsjettet nå er på nesten en milliard.

De vil også støtte opp om aksjoner som "Sykle til jobben" og å bevilge midler til interesseorganisasjoner som Syklistenes Landsforening.

- Forslag jeg ikke støtter

- Sosialistisk Venstreparti har tidligere foreslått å gi penger til arbeidstakere som går og sykler til og fra jobb. Tiltaket kan koste skattebetalerne 4,3 milliarder kroner. Hva tenker dere om det forslaget?

— Det er ikke et forslag jeg støtter. Tenk så mye sykkelvei vi kunne brukt for 4,3 milliarder kroner. Dessuten er det lett å jukse med dette systemet. Man kan for eksempel ha sykkelen hengende på bilen også sykle de siste meterne, mener Solvik-Olsen.

- Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening, mener infrastrukturen for syklister i dag er alt for dårlig, spesielt i byene. Han mener det må tilrettelegges mye bedre. Hva tenker du om det?

— Det er helt riktig og en av grunnene til at vi øker bevilgningene så kraftig som vi gjør. Sykkelopplevelsen må være trygg og det må bli enklere å sykle, sier Solvik-Olsen.

Velge bilen likevel?

Forsker Teo Enlund tror det er smart å satse stort, om man skal få flere til å velge vekk bilen.

— Det handler om å forandre tankene i hodet til folk. Om man tydelig demonstrerer at syklister og fotgjengere er velkommen, vil det bli flere som sykler og går, sier Enlund.

Morgan Andersson tror også det er lurt å jobbe med folks holdninger, gjennom gode holdningskampanjer. Han nevner blant annet kampanjen «No Ridiculous Car Trips» i Malmø, der man brukte humor for å få folk til å la bilen stå på kortere turer enn fem km. Byen satset også på systematisk på utbygging av sykkelinfrastruktur. Ifølge nyhetsnettstedet grist.org, økte antallet som bruker sykkelen som transportmiddel fra 20 prosent i 1995 til 30 prosent i 2010.

Les også

  1. Anita måtte til Danmark for å satse på idretten sin

  2. «De tror Colombia er et land langt ute i jungelen»

  3. Dette er det lille du trenger å pakke for å beholde formen på ferie

  4. Med utlagt tarm deltok hun i NM i bikinifitness