Sprek

Ny forskning om barn og fedme: - Overraskende funn

Oppfølgingen forskerne trodde skulle være best, ga ikke resultatene de hadde regnet med.

Her er Lars Martin Sørensen, og hans mamma Hege og pappa Arvid, på Evjeklinikken i 2011. Foto: Privat

  • Silje Dyregrov

13-17 prosent av norske åtteåringer er overvektige eller har fedme, viser tall fra Barnevektsstudien 2016. Barn med fedme har økt risiko for å forbli overvektige eller fete som voksne, og for å utvikle følgesykdommer som høyt blodtrykk, type 2-diabetes og hjerte-/karsykdommer.

Forskning har vist at å involvere hele familien i å endre levevaner, gir bedre resultater enn ved kun å behandle barnet som har fedme.

  • Erlend (15) hadde alvorlig fedme som barn. Nå er livet helt annerledes.

Men hvilken oppfølging er den beste? Det ønsket forskere ved St. Olavs Hospital i Trondheim og Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, å finne ut.

— Vi ville undersøke om en familiebasert sommerleir på rehabiliteringssenter kunne være mer effektivt enn vanlig behandling for barn i familier med fedme, sier lege og forsker Beate Benestad.

Denne uken ble studien, kalt FamilY (se mer i fakta), publisert i tidsskriftet Archives of Diseases in Childhood.

LEGE OG FORSKER: Beate Benestad. Foto: Sykehuset i Vestfold

Ikke som forventetForskernes hypotese var at barna som deltok på sommerleir ville ha en større reduksjon av overvekt, målt i BMI SDS (angir antall standardavvik et barn er over eller under gjennomsnittet for sin alder og kjønn når det gjelder BMI), enn barna som deltok på livsstilsskole.

Slik gikk det ikke.

— Vi klarte ikke å påvise at det ene var bedre enn det andre, sier Benestad.

- Er du overrasket over funnene?

— Ja, vi hadde jo trodd at behandling på leir skulle gi bedre resultater enn vanlig behandling. Men dette illustrerer jo at det er viktig å teste ut hvilke behandlinger som gir best effekt, sier Benestad.

PÅ EVJE: Lars Martin Sørensen lager mat mens han er på Evjeklinikken.

Lars Martin deltok i EvjeLars Martin Sørensen (16) og familien var blant dem som var på Evjeklinikken gjennom studien i 2011. 16-åringen hadde god effekt av behandlingen der, og oppfølgingen de to årene i ettertid. Men etter dette begynte vekten å stige igjen.

— Jeg burde nok ha blitt fulgt opp enda mer i etterkant av dette, sier 16-åringen fra Tønsberg.

Pappa Arvid Sørensen bekrefter dette.

— Det er ingen tvil om at prosjektet, med Evjeklinikken og oppfølgingen i etterkant, var vellykket. Men den langvarige effekten er for liten. Det krever en annen type oppfølging, mener Sørensen.

- Ikke overrasket

Vegar Dahl er psykiatrisk sykepleier og leder av FamilY-prosjektet ved LHL-klinikken i Røros. Han forteller at de har gjort mange endringer i behandlingen siden FamilY-studien ble gjort.

— Vi er blitt flinkere til å tenke helhetlig, skreddersy behandlingen til hver familie og har mer vekt på psykologiske prosesser. Sykehusene er også blitt flinkere til å plukke ut hvem som skal ha hvilken behandling, sier Dahl.

Han mener at Norge bør fortsette å ha både rehabiliteringsinstitusjoner og livsstilsskoler, som Rørosklinikken.

— Vi må høre på forskningen, men jeg mener vi trenger mer forskning før vi kan konkludere. Dessuten, mange bor ikke i nærheten av de store sykehusene, og da er det viktig at vi kan tilby døgnopphold, sier Dahl.

PROFESSOR: Jøran Hjelmesæth.

Flere ting å læreJøran Hjelmesæth er Benestads hovedveileder og sisteforfatter på studien. Han er leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitet i Oslo.

Han mener det er flere ting man kan lære av studien:

— Fysisk aktivitet er viktig for barn med overvekt og fedme. Men som for voksne, er reduksjon av kalorier det viktigste for å unngå og behandle fedme, sier Hjelmesæth.

Annet behandlingsfokus

- Bør man slutte med slike sommercamper?

— Nei, men man bør se nærmere på hvem man sender på disse campene. I studien var BMI-kriteriet lavere enn det som er kriteriet for spesialistbehandling i dag. Dessuten har også disse campene fått større fokus på mat og kalorirestriksjon enn de hadde da vi gjorde studien, sier Hjelmesæth.

Han får støtte av Benestad. Hun mener man har lært mye i de årene som har gått siden studien ble planlagt.

— I dag ligger behandlingsfokus først og fremst på at barna skal spise passe mengde mat. I behandling i dag vil man forsøke å fjerne unødvendige/tomme kalorier, i form av søt mat, snacks og sukkerholdig drikke, og øke inntaket av frukt og grønt. I tillegg er det større fokus på at barna får riktige porsjoner mat i forhold til alder, sier hun.

Benestad presiserer at fysisk aktivitet også selvfølgelig anbefales, men da ikke som en del av behandlingen og heller et generelt helsefremmende tiltak for å få en frisk og sterk kropp.

Ble operert

For Lars Martin Sørensen ble løsningen en annen enn han hadde sett for seg. I juni gjennomgikk han gastric bypass-operasjon på Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, gjennom et nytt forskningsprosjekt. Siden den gang har han gått ned 24-25 kg.

— Livet mitt er veldig bra nå, sier han.