Sprek

Mener regjeringen satser for lite på fysisk aktivitet

Men Helsedepartementet er uenig i kritikken fra Aktivitetsalliansen.

VIL HA MER FYSISK AKTIVITET: Aktivitetsalliansen ønsker at regjeringen tar tak, og øremerker mer penger til fysisk aktivitet. Et av tiltakene de ønsker, er mer fysisk aktivitet i skolen. Dette bildet er fra en gymtime på Rothaugen skole i Bergen i mars i fjor. Foto: Marita Aarekol

 • Silje Dyregrov

Kun hver femte voksne nordmann tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet. Hvis andelen som er inaktive og utilstrekkelig aktive blir fysisk aktiv, vil det føre til en potensiell velferdsgevinst tilsvarende 239 milliarder kroner per år, ifølge Helsedirektoratets rapport «Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet».

— Dette viser at det er viktig å satse på tiltak for å få flere i fysisk aktivitet, sier Lars Erik Mørk.

Følg Sprek på Facebook her!

Følg Sprek på Twitter her!

36,6 millioner

Han er talsmann for Aktivitetsalliansen, et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen, Den Norske Turistforening, Syklistenes Landsforening, Sportsbransjen, Virke Trening, Grete Roede og Skiforeningen. De er ikke helt fornøyd med jobben regjeringen og Helsedepartementet gjør innen fysisk aktivitet.

— Det brukes 132 milliarder på spesialisthelsetjenesten og bare 36,6 millioner øremerket fysisk aktivitet (fordelt på flere kapitler). Det vil si 3600 ganger så mye på reperasjon som på forebygging gjennom fysisk aktivitet, sier Mørk.

Dette har de kommet frem til etter å ha gått gjennom tallene og oppdatert fakta med tall fra budsjettet for 2015.

Les også

Ny klagestorm mot Sats Elixia: «Arrogant», «fiendtlig» og «et sant helvete»

— Må få tid til å virke

De mener regjeringen må tørre å satse på nye tiltak som ikke gir umiddelbar effekt, men som man vet lønner seg på sikt.

— Når først gevinsten kommer kan man redusere midlene til reparasjon, men den forebyggende ekstrainnsatsen må få tid til å virke, sier Mørk.

Han sikter til den nye Folkehelsemeldingen som kom rett før påske.

— Meldingen inneholder mange gode forslag, men sier samtidig at alt må skje innenfor eksisterende budsjettrammer. Da er vi like langt, sier han.

Avviser regnestykket

Helsedepartementet avviser regnestykket til Aktivitetsalliansen.

— Aktivitetsalliansen bør ha kunnskap om at mye av det vi bevilger av penger til forebygging og som virker inn på folkehelsen skjer utenfor helsesektoren. Midler til gang- og sykkelveier, idretten, luftkvalitet, skole og barnehage, ligger for eksempel ikke under Helse- og omsorgsdepartementet sitt budsjett. Da snakker vi om en helt annen sum enn 36,6 millioner. Dessuten tenker vi ikke bare folkehelse i fysisk aktivitet, men i psykisk helse, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Cecilie Brein-Karlsen (Frp).

Hun avviser også at de ikke tør å la forebyggende tiltak gjennom fysisk aktivitet virke.

— Vi bruker mye penger på forebygging og mener dette er viktig å satse på, selv om effekten kommer på et senere tidspunkt, sier hun.

Aktivitetsalliansen svarer slik på Brein-Karlsens svar:

— Hovedpoenget er at det i sum satses alt for lite på fysisk aktivitet som forebygging, sammenlignet med det som brukes på reparasjon. Forskning viser at fysisk aktivitet er noe av det aller beste vi kan gjøre for helsa vår, også den psykiske helsen. I lys av dette er det litt merkelig at man kun setter i gang et prøveprosjekt med mer fysisk aktivitet i skolen, sier Lars Erik Mørk.

Les også

Camilla (31) løfter hunden Alvin for å bli sterkere

Undersøkelse

Norstat gjorde en undersøkelse for Aktivitetsalliansen i 2014. Der målte de befolkningens holdninger til fysisk aktivitet, og oppslutningen om ulike tiltak Aktivitetsalliansen mener gir god folkehelsepolitikk. Blant annet sa 94 prosent at fysisk aktivitet er viktig for å ta vare på egen helse, og dette ble sagt om og de ulike tiltakene:

• 67 prosent vil satse mer på forebyggende helsetiltak over helsebudsjettene

• 72 prosent vil gjøre det lettere å ta sunne valg i hverdagen

• 78 prosent vil ha mer fysisk aktivitet i skolen

• 65 prosent ønsker at det finnes en tursti i nærheten av bolig/jobb

• 61 prosent vil ha flere gang og sykkelveier der de bor

• 60 prosent ønsker utlån av nødvendig sportsutstyr til barn og unge

• 54 prosent vil legge bedre til rette for fysisk aktivitet ifm jobb

• 47 prosent vil ha lavere skatt på aktivitetstilbud betalt av arbeidsgiver

• 39 prosent støtter innføring av vurdering av helsegevinster/tap ved politiske vedtak

— Undersøkelsen viser helt tydelig at mange mennesker ønsker seg bedre tilgang på turstier, sykkelveier og utlån av utstyr i hverdagen. Samtidig vil flere at arbeidsgiver legger til rette for trening og bevegelse, og at dette er skattefritt. Men aller viktigst er det å få mer aktivitet i forbindelse med skolen. Dersom vi skal få befolkningen i fysisk aktivitet, må både myndighetene og hver og en av oss gjøre sitt, sier Mørk.

 1. Les også

  Satset i et tøft marked - har suksess med nytt treningskonsept

 2. Les også

  På jakt etter kjæreste? Da kan luefargen hjelpe deg.

 3. Les også

  ME-syke Elin (40) trente seg sykere

 4. Les også

  Beate (52) var utmattet i 12 år. Så fant hun sin kur.

Relevante artikler

 1. SPREK

  Da Beate (53) kom til legen, ble ikke medisiner løsningen

 2. SPREK

  Slik vil de endre medisinstudiet

 3. SPREK

  10 spådommer for fysisk aktivitet i fremtiden

 4. SPREK

  Mannen som løp fra høyt blodtrykk

 5. SPREK

  Nå blir det mer gym i skolen

 6. SPREK

  Opptatt av trening og helse? Dette er dommen over partiene.