Sprek

Nå blir det mer gym i skolen

Det lave aktivitetsnivået blant unge, bekymrer helseminister Bent Høie. Nå setter han i gang nytt forskningsprosjekt.

MER GYM: 30 ungdomsskoler vil få doblet timeantallet med kroppsøving og fysisk aktivitet fra to til fire timer. Foto: COLOURBOX

  • Silje Dyregrov

Bare halvparten av 15-åringene er fysisk aktive minst 60 minutter hver dag, og norske 15-årige gutter sitter mer stille enn norske pensjonister. Det bekymrer helseminister Bent Høie.

Følg Sprek på Facebook her!

Følg Sprek på Twitter her!

Fra to til fire timer

Fredag la han frem Folkehelsemeldingen 2015. Et av tiltakene er et nytt forskningsprosjekt der om lag 30 ungdomsskoler får doblet timeantallet med kroppsøving og fysisk aktivitet fra to til fire timer.

— Vi ønsker å få mer kunnskap om hva som er den rette måten å øke tiden til fysisk aktivitet i skolen. Vi øker innsatsen her, fordi det er særlig i ungdomsskolen vi ser at unge blir mindre aktive, sier Høie.

De vil teste ulike modeller, både å øke det totale timeantallet og løsninger der man får inn mer fysisk aktivitet i andre timer. Høie påpeker at det ikke vil gå utover basisfagene matte og norsk og engelsk.

- Når vil man få resultatene og dermed gjøre endringer for alle?

— Forskningsprosjektet er treårig og vil ha oppstart skoleåret 2016-2017. Nå er det viktigste å finne ut hva som er den beste modellen, så får vi ta det videre etter dette. Dette er den største endringen som er gjort på dette feltet på mange år, sier Høie.

Les også

  1. Dette gjør ikke Thomas igjen

  2. - Ja, vi elsker fisk!

  3. Gunn sover ute en helg i måneden

Vet lite i dag

Forskere vil stå for prosjektet, men hvem er ikke bestemt. Utdanningsdirektoratet vil få i oppdrag å sørge for gjennomføring og evaluering. Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, vil være samarbeidspartnere. Det nystartede senteret ved Høgskolen i Bergen synes det er et spennende prosjekt.

— Det er viktig å finne ut mer om hvordan man kan få til fysisk aktivitet i skolen, spesielt på ungdomstrinnet. Vi vet lite per i dag om hvorfor de blir mindre aktive og hvordan vi kan motivere til videre aktivitet, sier Gudbjørg Øen, leder ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Styrker friluftslivet

Et annet hovedpunkt i Folkehelsemeldingen er å styrke friluftslivet og samarbeide tettere med friluftsråd og frivillige organisasjoner.

— Jeg er bekymret for at det er skapt et inntrykk av at du må jogge eller gå langt for å ta vare på helsen din. Mitt budskap er at litt er nok, sier Høie.

I et livsløpsperspektiv vil en som tilfredsstiller myndighetenes anbefaling om 30 minutters moderat daglig fysisk aktivitet, i gjennomsnitt forventes å leve 3,25 år lengre enn en inaktiv person. Det viser en rapport fra Helsedirektoratet.

— For personer som ikke beveger seg mye vil selv en liten økning i aktivitetsnivået gi en betydelig helsegevinst i form av redusert sykdomsrisiko, bedre livskvalitet og økt funksjonsevne, sier Høie.

Norsk Friluftsliv er glad for at Høie setter fokus på friluftsliv for å få opp aktiviteten i befolkningen.

— Å få alle til å bevege seg 30 minutter om dagen, vil være som å finne oljen på nytt. Det vil skape en enorme verdier. Å satse på friluftsliv er også noen av de billigste, men mest effektfulle tiltakene samfunnet har, mener generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Gang- og sykkelstier

Han etterlyser økt støtte til gang- og sykkelstier og flere lavterskelaktiviteter som ikke krever prestasjon, dyrt utstyr eller høy kompetanse. Samtidig ber han om bedre planlegging fra kommunene, ved at man holder av plass til rekreasjonsområder og gang og sykkelveier når man bygger ut nye boområder.

— Da slipper man å reparere dårlig planlegging i etterkant, sier Heimdal.

MER GYM: 30 ungdomsskoler vil få doblet timeantallet med kroppsøving og fysisk aktivitet fra to til fire timer. Foto: COLOURBOX

Høie forteller at Folkehelsemeldingen kom nå, nettopp for å sikre god samordning mellom nasjonal politikk og kommunale planprosesser på dette punktet. Han lover også bedre gang— og sykkelstier.- I budsjettet som ble vedtatt i år, ble det bevilget mer penger til gang- og sykkelstier, sier Høie.

Andre folkehelsetiltak fra regjeringen:

• Vil støtte frivillige organisasjoners arbeid for å forebygge ensomhet, og mobilisere til en felles innsats på dette området.

• Vil, i samarbeid med KS, sette i gang et arbeid for å etablere et program for folkehelse i kommunene. Programmet skal legge vekt på psykisk helse og rus.

• Vil videreføre og styrke samarbeidet med matvarebransjen for å gjøre hverdagsmaten sunnere. Nøkkelhullproduktene skal også bli sunnere, med mindre salt, sukker og mettet fett, og mer fiber.

• Vil legge fram en strategi for en moderne eldrepolitikk høsten 2015. Eldre skal ha mulighet til å delta på alle områder, både i arbeids- og samfunnsliv.