Vil ha maks 500 meter fra dørstokken til nærmeste tursti

— Lett tilgang til turområder vil definere de gode boligstrøkene, sier miljøvernminister Tine Sundtoft.

- Sjekk ut hva det finnes av hyggelige områder i nærmiljøet og tenk at alt er bedre enn ingenting. Det er Tine Sundtofts (t.v) beste råd for at folk skal komme i gang med aktivitet. Her er miljøvernministeren på tur med Berit Kjøll, styreleder i Turistforeningen, og Helge Liltved, styremedlem i Aust-Agder Turistforening.

— Du angrer aldri på den turen du har gått, men jeg tror mange legger listen for høyt og dermed blir dørstokken for høy å komme over. Jeg tror friluftsliv i nærområdet er det som skal til for å øke hverdagsaktiviteten, og gjøre den til en vane. Skal vi få til dette, må vi ha mulighet til å utøve aktivitet og friluftsliv der folk bor, sier miljøvernminister Tine Sundtoft (H).

I forbindelse med Arendalsuka, inviterte Den Norske Turistforening (DNT) henne med på en tur i og rundt Arendal. DNT jobber med å legge til rette for friluftsliv og aktivitet i nærområdet - og for å sette temaet på dagsorden i valgkampen. De fikk gehør hos miljøvernministeren.

- Magisk grense

— Lett tilgang til turområder tror jeg er noe som i årene fremover vil definere de gode boligstrøkene. Og i et klimaperspektiv, der vi må bo tettere på hverandre og redusere transportbehovet, er det enda viktigere at kommunene ser verdien av å tilrettelegge for slike aktiviteter i boligstrøk, sier Sundtoft.

På spørsmål om hun synes storbyene er flinke i så måte, svarer hun at «det er forskjell på byene».

— Men mange er nå veldig flinke til å legge til rette. De har skjønt verdien av å skape aktivitet der folk bor. 500-metersgrensen er en sånn magisk grense. De som får det til, får mange ganger så høy aktivitet som de som ikke gjør det, sier sørlendingen.

Gir regjeringen honnør

500-metersgrensen innebærer at ingen skal bo lenger enn 500 meter unna en tursti. Da benyttes nemlig stiene i mye større grad, enn om man bor lenger unna.

— 500-metersmålet tok DNT initiativ til for tre år siden, og det er utrolig viktig for oss. Det initiativet skal regjeringen ha all honnør for å ha fulgt opp, særlig hvis de får det inn i friluftsmeldingen neste år, og det ikke bare blir ord, sier Berit Kjøll, styreleder i DNT.

- Hvilken effekt kan det få?

— Vi vet at helsekostnaden per nordmann ligger på rundt 50.000 kroner årlig. Ved å få folk i mer aktivitet, ikke minst ved hjelp av turgåing, får vi redusert kostnaden betydelig. Det er et utrolig bra regnestykke, svarer Kjøll.

- Hva skal til for at det skal bli en realitet i årene fremover?

— Kommunene må lage friluftsplaner og samtidig sette av midler og tilrettelegge for friluftsorganisasjoner. Så gjør vi resten ved å organisere aktiviteter. Den økonomiske støtten til friluftslivet vil uansett være småpenger i forhold til effekten, mener Kjøll.

- 500-metersgrensen et bra mål

Universitetslektor Johne Westersjø bekrefter at nærhet til turstier er viktig for å få folk i aktivitet. Han underviser i friluftsliv ved Universitetet i Agder.

— Dørstokkmila er veldig høy for enkelte. Jo lettere det er å komme seg ut i naturen, desto flere kommer seg ut. 500-metersgrensen er et veldig bra mål, sier Westersjø.

Han synes Den Norske Turistforening gjør en kjempegod jobb for å styrke turlivet og aktiviteten i den norske befolkning.

— Det må kunnskap og holdningsendring til slik at folk skjønner hvor enkelt det er å komme seg på tur i Norge. Hadde folk skjønt hvor godt det gjør å komme seg på tur, hadde enda flere kommet seg ut.

- Hva er det viktigste politikerne kan gjøre for å få folk ut?

— De kan tilrettelegge for småbarnsfamilier slik at interessen for friluftsliv spirer allerede tidlig i livet. Det øker sjansen for at de velger friluftsliv også i voksen alder. Dessuten bør de ytterligere styrke friluftsliv som fagemne i skolen, noe de allerede har satt i gang med, sier Westersjø.

Friluftsmelding til våren

For Tine Sundtoft er effektivitet et nøkkelord.

— Verdien av at folk kan gjennomføre turen effektivt, tror jeg er større enn å sitte en mil i bilen til det perfekte turområdet. Da må du både bruke bilen, som du ikke trenger, og det tar lenger tid. En halv times gåtur gir kjempegevinst både mentalt og fysisk.

Til våren kommer stortingsmeldingen. Der blir hverdagsaktivitet et sentralt spørsmål.

— Vi gir kommunene anledning til å kjøpe statlige eiendommer nettopp for å tilrettelegge for sentrumsnære områder. Dette er folkehelsepolitikk i praksis. Men vi må få flere til å innse at dette er fornuftig og riktig, sier Tine Sundtoft.