Sprek

Hva er egentlig dine rettigheter og plikter som syklist? – Du må bruke hodet og oppføre deg.

Asbjørn Lohne er lei av kranglingen mellom syklister og bilister.

TRILLER: Asbjørn Lohne triller sykkelen over fotgjengerfeltet ved Fagerholt i Kristiansand, der han bor sammen med familien.
  • Håvard Karlsen

– Det er det klassiske hvert år, men den evige skittkastingen fører ingen vei. Når du tar MC-lappen, lærer du at bilistene ikke ser deg. Da må du tenke som bilisten. Det samme gjelder når du sykler, sier Lohne.

Våren er godt i gang. Med det milde været kommer også flere og flere syklister ut i gatene. Med dem kommer nok også en del frustrasjon, både fra syklistene selv, og bilister som lar seg irritere.

Lohne er tidligere aktiv syklist, og er blant dem som er blitt forbannet.

– Men nå som jeg oppdrar ungene mine, så nytter det ikke å tviholde på rettighetene. Du må bruke hodet. Det jeg prøver å innprente, er at de må bli flinke på sykkelen og være forutsigbare. Litt som å ploge på ski; kan du ploge så fikser du det meste av terreng. Jeg må gjøre noe med det jeg kan, og sørge for at ungene mine blir trygge i trafikken, sier tobarnsfaren fra Kristiansand.

Sikkerhet er også i førersetet hos Trygg Trafikk.

– Det er helt sikkert mange regler som folk ikke kjenner til. Men om ulykken inntreffer, er det syklisten som blir taperen, sier distriktsleder Ole Rath.

RETT UTSTYR: Asbjørn Lohne er ofte ute med datteren Selma Ro Lohne. Da snakker de om viktigheten av å oppføre seg i trafikken. Et viktig element er også å ha riktig utstyr, og hjelm på hodet.

For noen år siden lanserte Statens vegvesen en «Del veien»-kampanje. Hovedbudskapet er at syklister og bilister har samme rettigheter, men også samme plikter på veien.

Mye av fokuset var også på adferd i trafikken, noe Rath understreker viktigheten av.

– Man må være mer opptatt av hvordan man skal kommunisere med andre i trafikken, enn rettighetene, sier Rath.

Les også

  1. Vil du bli sprekere i 2017? Eksperten har et klart råd

  2. Arve (34) trodde han måtte slutte å løpe. Så ble han kvitt smertene.

Synder over fotgjengerfelt

Sykler du på veien, har du samme rettigheter og plikter som en bilist. Det innebærer følgende:

  • Du har alminnelig vikeplikt fra høyre, og for fotgjengere i gangfelt.
  • Du kan sykle på fortau og i gangfelt, men du må ta hensyn til fotgjengere.
  • Du skal gi tegn før du svinger eller skifter plass i veibanen.

Ifølge Rath er det ett sted syklister ofte synder: Over fotgjengerfelt.

– Du har lov til å sykle over, men da har du vikeplikt for bilene. Folk sykler som de er gående. Gående har en fortrinnsrett over et gangfelt. Går du av sykkelen, og triller den, har du det, sier Rath.

SYKKELVETT: Asbjørn Lohne (bak) har opplevd mye i trafikken som tidligere syklist. Nå er tobarnsfaren opptatt av å lære ungene om sykkelvett. Her følger han datteren Selma trygt over fotgjengerfeltet i nærheten av der de bor på Fagerholt i Kristiansand.

– Bør syklister holde seg i kjørebanen, eller på gang- og sykkelvei?

– Det kommer litt an på hvor fort du sykler. Velger du å sykle rimelig fort (over 20 km/t), så begynner det å bli tøft på gang- og sykkelvei, så lenge det er en delt arena, sier Rath.

– Er det lov å ligge to i bredden?

– To er greit, men man skal være veldig klar over at dersom man ligger to i bredden i et felt, og sinker annen trafikk, må man ved jevne mellomrom svinge inn til siden. Det er vanskelig å gjennomføre når du er i en gruppe som er ute og trener. Syklistene bør bli flinkere til ikke å ligge flere i bredden, slik at det blir lettere å for bilene å kjøre forbi, sier Rath.

– Kan du sykle med elsykkel på fortau?

– Ja. Per definisjon er elsykkel en vanlig sykkel.

KOMMUNIKASJON: Ole Rath i Trygg Trafikk mener god kommunikasjon i trafikken er viktigere enn rettighetene og pliktene du har.
Les også

Uføre Johnny (54) utsetter cellegiftkuren for å delta i verdens hardeste sykkelritt

Konflikter på gang- og sykkelvei

Flere fotgjengere og syklister er viktige mål i den nasjonale transportpolitikken. Flere syklister vil også føre til flere kombinerte gang- og sykkelveier, som er et typisk norsk fenomen. Der kan det ofte bli konflikter dersom det er mange fotgjengere, i tillegg til syklister.

– Det er viktig å ta hensyn, passere i god nok avstand, og holde en lav hastighet, sier Nesset.

Det stilles en del krav til sykkelen, blant annet lys foran og rød refleks bak, samt ringeklokke. Men hvorfor er det ikke påbudt med hjelm?

– Det er opp til den enkelte å ta ansvar for egen sikkerhet. Det er forskjellige måter å sykle på. Dersom du er på landeveien og sykler i 40–50 km/t, vil jeg sterkt anbefale hjelm. Det er også viktig at barn bruker det, for de har litt mindre kontroll enn voksne, sier Nesset.

Les også

Ti matvarer du bør holde deg unna om du vil ned i vekt: - Mange har misforstått

Sykler selges uten påbudt utstyr

Mange av syklene som selges i Norge, er ikke utstyrt med forskriftsmessig lys og refleks.

Det er rart at det selges sykler uten påbudt utstyr. Det burde ikke ha vært lovlig, sier Ole Rath i Trygg Trafikk.

Det er en rekke krav som gjelder for at sykkelen skal være i lovlig stand (se faktaboks).

– Det er ting som er viktig å ha på sykkelen, spesielt for barn. Skolene er flinke til å ha sykkeltester med skolebarna. For å få lov til å være med, må sykkelen være i full stand, sier Rath.

Dette er kravene til sykkelen din.

Også Syklistenes Landsforbund reagerer, men syns også det finnes en positiv utvikling.

– Det vi har sett i det siste, er at det selges stadig flere elsykler, som i all hovedsak er utstyrt med lys. Det er en positiv forandring, sier Tomas Nesset i Syklistenes Landsforbund.

Dersom du blir stoppet av politiet på grunn av sykling uten godkjent lys, kan du få et forenklet forelegg på 900 kroner.

En undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2016 viste at omtrent hver tredje syklist mangler sykkellys.

– Statens vegvesen har analysert dødsulykker med sykkel. Analysen viste at lite synlig syklist i skumring eller mørket er medvirkende faktorer i seks dødsulykker fra 2005 til 2012. Den viser også at nesten 40 prosent av syklene i dødsulykkene ikke hadde lys. Dette viser hvor viktig det er å bruke lys, sier Marianne Stølan Rostoft, som leder BEST-programmet (Bedre sikkerhet i trafikken) i Statens vegvesen.

Les også

Ekspert: – Om du vil ned i vekt, er dette det første jeg anbefaler å kutte ut

Mange ulykker – store mørketall

Den offisielle ulykkesstatistikken hos Statistisk sentralbyrå (SSB) viser langt færre syklistulykker. Det skyldes at mange sykkelulykker aldri blir rapportert, fordi de ikke blir politianmeldt.

– I Norge opererer vi med tall fra politiet. Det er veldig få skader som blir rapportert inn. Oslo legevakt er den eneste plassen i Norge der man rapporterer med tall på reelle skader på sykkel, sier Ole Rath i Trygg Trafikk.

Hvert år blir rundt 4500 syklister skadet i trafikken.

I Sverige derimot, leverer samtlige sykehus inn skadestatistikk på sykkel og gående.

– I Norge skjer 70 prosent av ulykkene med bil. I Sverige har de reelle tall som er sammenlignbare med Norge. Der er det stikk motsatt. Der er det 80 prosent som blir skadet som gående og syklende, sier Rath, og fortsetter:

– Dersom du ser på barn (0–14 år), så er det 90 prosent som blir skadet som gående og syklende.

Les mer om

  1. Statens vegvesen
  2. Trygg Trafikk
  3. Sykkel
  4. Sykling