Ny forskning: Dette gir stillesittende barn

Lei av at barna sitter foran PC, mobil og TV? Dette er rådene.

Foreldre bør ha klare regler for barn og unges skjermbruk, mener organisasjonen Barnevakten.

Har du barn som ikke vil legge fra seg iPaden eller løsrive seg fra TV-en? Du er ikke alene. Barn bruker mye tid på internett, mobilen og TV, viser en undersøkelse fra Medietilsynet.

Samtidig vet man at barn og unge fra familier med lav sosioøkonomisk status, altså lavere inntekt— og utdanningsnivå, sitter mer stille enn barn i familier med høy sosioøkonomisk status.

Nå har forskeren Mekdes Gebremariam, og kollegene på Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, sett nærmere på hvorfor det er slik. De har gjennomgått 37 studier av unge mellom 0-18 år i høyinntektsland. Da fant de tre fellesnevnere for barn og unge fra familier med lav sosioøkonomisk status:

  • Flere hadde TV på soverommet.
  • Foreldrene deres så mer på TV.
  • Foreldre så oftere TV sammen med dem.

- Ha klare regler

Gebremariam vil gi disse rådene ut fra funnene:

— Foreldre, særlig de med lav sosioøkonomisk status, kan redusere stillesitting hos sine barn ved å fjerne skjermer fra barnerommet. Det er også lurt å være gode rollemodeller, ved å redusere tiden de selv ser på TV med og uten barna, sier Gebremariam.

Om det blir for vanskelig å fjerne TV-en, så bør man i alle fall ha klare regler for TV-titting.

— Ha klare regler for når og hvor lenge de kan se på TV. Tilsvarende regler bør man ha for bruk av andre skjermer som PC-spill og ipad, sier Gebremariam.

Barnevakten anbefaler å innføre skjermfrie måltider og skjermfritt ca en time før barna skal sove.

Foreldre må passe påBarnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og medier. De mener foreldrene må lage gode skjermvaner for barna, allerede fra de er små.

— Overforde yngste barna bør det værenoenlunde lett å styre tidsbruken. Her er det viktig med gode vaner fra starten av.I stedet for å snakke om hvor mye er passe skjermtid, så er det for mange familier med litt større barn mer et spørsmål om; når skal vi være skjermfri?

De mener at det er foreldres ansvar å passe på at barna får balanse i hverdagen.

— De trenger tid til lekser, åvære med venner, fritidsativiteter og å sove nok. I tillegg kommer skjermbruken. Vi anbefaler å innføre skjermfrie måltid, og skjermfritt ca en time før man skal sove. For noen barn og voksne kan det også være et lurt grep å skru av pushvarslene på mobilen, sier rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

Hvis barna er veldig glade i å spille online sammen med andre, kan det være smart å gjøre en avtale med andre foreldre, slik at barna har skjermfritt samtidig.

Tønnesen anbefaler denne artikkelen for hva som er passende tidsbruk foran skjermen, og husfred.no for mer om temaet.

Kari Jaquesson.

— Uaktuelt med TV på rommetTreningsekspert Kari Jaquesson mener foreldre ikke bør være redde for å være for strenge når det gjelder barns skjermtid.

— Om barna synes du omtrent er den kjipeste i verden, da vet du at du gjør noe riktig. Hos oss er det for eksempel helt uaktuelt med TV på rommet eller mobilen ved middagsbordet. Globalt er fedme blant barn en stor helsebekymring og skjermtid gir veldig lav forbrenning og stimulerer ofte til mer spising. sier Jaquesson.

Hun mener foreldre som ønsker aktive barn, selv må være gode rollemodeller.

— Å sitte mye stille forkorter livet, på lik linje med røyking. Sørg for å være aktive sammen som en familie og lær gjerne barna å bruke beina for å komme seg fra A til B. Ikke kjør dem unødvendig. Gjør bevegelse til en integrert del av hverdagen, sier Jaquesson.

Hun støtter Helsedirektoratets råd for barn og unge om å være aktiv 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være variert, allsidig og av moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og belaster skjelettet.

Helsedirektoratets råd

I mange land har man laget nasjonale anbefalinger for hvor mye tid barn og unge bør bruke på skjermer. I Canada, Australia og Finland sier de maks to timer per dag, i USA anbefaler de at barn mellom 3 og 5 år ikke bør sitte stille mer enn en time i strekk.

Helsedirektoratet har disse rådene for å unngå at barn sitter for mye i stille.

  • Reduser tiden sittende foran skjerm som tv, pc, nettbrett, elektroniske spill og mobil.
  • Sørg for det er mulig å gå eller sykle hele eller deler av skoleveien.
  • Aktiv lek er bedre enn stillesitting.
  • Reduser tiden innendørs – uteaktiviteter øker sannsynligheten for aktiv lek og fysisk aktivitet.
  • Ved lange bilturer, la barna bevege seg innimellom.
  • Inspirere til ulike former for aktivitet.