Forsker: – Oppdrettslaks ser ikke ut til å være farlig likevel

Forskere så på hvordan et høyt inntak av oppdrettslaks påvirket blant annet blodsukkerregulering og immunforsvaret.

FORSKNING: En studie ved Universitetet i Bergen viste at de som spiste store mengder oppdrettslaks fikk bedre blodsukkerregulering og bedre sammensetning av hvite blodceller.

Oppdrettslaks har fått en del tyn de siste årene, blant annet i VG og BT Samtidig konkluderer norske helsemyndigheter at «helsefordelene ved å spise fisk oppveier de ubetydelige risikoene som dagens nivå av miljøgifter i fisk representerer».

Nå har forskere ved Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen gjort en studie på effektene av å spise oppdrettslaks. De fordelte 81 overvektige personer (65 fullførte) i tre grupper. Deltakerne spiste enten laks eller torsk til middag fem ganger i uken i åtte uker, mens kontrollgruppen spiste som de pleier. Deltakerne fikk ikke lov til å gjøre endringer i fysisk aktivitet i studieperioden.

Les hele saken med abonnement