Nå skal Olav (17 måneder) og andre småbarn læres opp i skjermvett

— Yngre barn fortjener også å bli tatt på alvor, sier Barnevakten om nytt prosjekt.

Olav (17 måneder) og andre småbarn skal nå læres opp i skjermvett allerede fra barnehagealder. Her er han på helsestasjonen med pappa Tore Anders Eraker. Til venstre helsesøster Liv Bergeland.

Olav (17 måneder) sitter på fanget til pappa Tore Anders Eraker. Han er på kontroll på Nesttun helsestasjon i Bergen. Foran dem på bordet ligger det brosjyrer om skjermbruk. Nå skal også de yngste barna læres opp i skjermvett.

— TV og film har lenge vært en del av små barns hverdag. Nå er de yngre barna også aktive på mobil, data og nettbrett, med tilhørende mer og mer tilrettelagt innhold for småbarn. Da blir det desto viktigere å sette fokus på dette tidlig og hjelpe foreldre til å ta smarte valg, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen, rådgiver i Barnevakten.

Deles ut over hele Norge

14. desember lanserte de, sammen med Medietilsynet, Redd Barna, Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og flere andre organisasjoner (se faktaboks), en ny veileder. Her får foreldre råd og tips om bruk av nett, TV og mobil for de aller yngste barna.

Veilederen blir distribuert til alle helsestasjoner i Norge. Rådene vil også bli formidlet til foreldre i de ordinære kontrollene av barn mellom 0 og 6 år.

Olav (17 måneder) ser lite på TV. Nettbrett får han ikke bruke ennå.

Ser bare på barne-TVTore Anders Eraker har et bevisst forhold til hvor mye tid sønnen Olav bruker på TV. Han får bare se på barne-TV en kort periode hver dag. Nettbrett får han ikke bruke ennå.

— Vi har vært veldig opptatt av dette. For oss er det veldig viktig at Olav er aktiv og leker mye, sier Eraker.

De synes også det er viktig å være gode rollemodeller.

— Vi prøver å ta det når han har lagt seg. Men jeg må ta meg selv i det, for det er lett å ta opp ipaden, sier Eraker.

Vær sammen med barnet

Men hva er egentlig riktig skjermbruk for småbarn? Her er de fire viktigste rådene (mer om de i faktaboks eller se hele veilederen her):

  • Vær sammen med barnet om opplevelsene på nett, TV og mobil.
  • Skap tydelige rammer for medie- og teknologibruk i din familie.
  • Sett deg inn i tjenester, innhold, teknologi og aldersgrenser.
  • Lær barnet gode nettvaner tidlig - du er det viktigste forbildet.

— Som digitale mediebrukere fortjener også yngre barn å bli tatt på alvor. Skjermvett begynner på dag én, sier Tønnesen.

Mange små barn bruker mye tid foran TV-en eller med et nettbrett.

60 minutter med aktivitetIfølge Helsedirektoratet bør barn og unge være aktive 60 minutter hver dag. Men det finnes ikke noen nasjonale råd for hvor mye tid man bør bruke på skjermbruk.

— I noen land har man råd for dette, men ikke i Norge. Men det viktigste er å sørge for at det blir balanse i hverdagen, og at det blir rikelig tid til aktivitet, samspill med andre barn og voksne, og søvn, sier Tønnesen.

- Hvor viktig er foreldrene som rollemodeller?

— Det er viktig at de er bevisst på tiden de har sammen med barna. Nyheter og sosiale medier kan godt vente til de yngste har lagt seg, sier Tønnesen.

Råd om tid

Barnepsykolog Willy-Tore Mørch har tidligere gitt disse rådene for tidsbruk på TV-titting:

Småbarn 0 – 3 år: Barn i småbarnsalder bør ikke se på TV alene. Det er en fin anledning for foreldre til å sitte sammen med barnet og kommentere det som skjer på TV. Velg programmer som passer til barnets alder. Barn i 0-3 års alder har ikke konsentrasjonsevne til å se mer enn noen minutter av gangen. La barnet få regulere tiden selv, la det få være “av-og på”.

Barn 4 – 7 år: Foreldrene bør være tilgjengelig for barn når de ser på TV i denne aldersgruppen. Maksimal tid bør være mellom 30 min. og 1 time. Ikke la TV’en være barnevakt. Snakk med barnet om det som foregår på skjermen. Ikke la barnet se på voldscener i denne aldersgruppen. Innfør en skjermfri dag i uka.

- Bevisstgjøre foreldre

På helsestasjonen får de ansatte ofte spørsmål fra foreldre om skjermbruk. De setter pris på at de nå har noen konkrete råd å forholde seg til.

— Samtidig er dette med på å bevisstgjøre foreldre på egen og barnas bruk, sier Marianne Vevle Chyba, leder for helsesøstrene i Fana bydel.