Det har skapt het debatt. Nå sier helsemyndighetene ja til personlige trenere.

Personlige trenere har den siste tiden vært svært uenige om det er lov til å veilede andre utendørs.

Push nedover. Kristin Granum Rosebø venter på retningslinjer for å kunne trene andre ute i det offentlige rom.
  • Mette Bugge

Debatten har gått høyt i et fagforum der 2200 personlige trenere og treningsterapeuter er med. Det samme har skjedd i andre grupper på nettet.

Noen har ment at det var OK å trene fire mennesker som holder avstand. Andre har vist til at denne delen av treningsbransjen må stå i en «felles dugnad» og at alle har ansvaret for å begrense fysisk kontakt så mye som mulig.

Les også

Knut (69) var løpetrener i 40 år. Han mener tre ting må inn i treningsprogrammet.

Les også

Tur med barn? Løp i motbakke? Vandring heile dagen? Her er alternativa til Stoltzekleiven, Fløyen, Vidden og Ulriken.

Fredag kom nyheten om at det åpnes opp for utetrening. Nå kan en personlig trener ta med seg en gruppe på maks fire mennesker og mosjonere ute, akkurat som i idretten. Men det må være god avstand mellom dem.

– Det hjelper veldig på. Mange kunder er åpne for denne løsningen. Samtidig tror jeg mange PT-er nå blir veldig usikre på hva de skal gjøre. Ikke minst hvis man er permittert.

Det sier helse- og treningsterapeut Kristin Granum Rosebø. Hun har engasjert seg i debatten der personlige trenere har hatt ulike meninger.

– Vi er ikke idrett og ikke et fagforbund. Der er blitt mye synsing, sier hun.

Trening ute. Kristin Granum Rosebø vil aller helst bidra til at folk kommer i bedre form.

Valgte å si nei

Som mange andre treningsveiledere vet hun at kunder har savnet hjelperen sin. Rosebø har vært blant dem som har sagt nei til dem som ville møte henne ute og savnet klare føringer fra myndighetene.

Rosebø, som også har skrevet faktabok om utetrening, anslår at hun hadde kunnet opprettholde omtrent 90 prosent av sin omsetning dersom hun tidlig hadde fått vite at utetrening med flere var lov.

Problemet til PT-ene var at de ikke hører under Norges idrettsforbund. De er heller ingen ensartet gruppe som har en fagforening. Derfor ble praksisen så forskjellige.

Noen som tok med kunder i parker, fikk høre det fra andre i gruppen.

Frustrasjonen er stor

Førsteamanuensis Therese Fostervold Mathisen ved Høgskolen i Østfold sier at det har vært mange frustrerte PT-er der ute.

Hun er selv ernæringsfysiolog, helse- og treningsterapeut og forteller at gruppen av PT-er, aktivitetsledere og treningsterapeuter ikke har likt den frie tolkningen av regelverket. Samtidig har de lett etter alternative metoder for å få hjulene til å gå rundt.

Det mange har vært og er opptatt av er smittebegrensning.

Therese Fostervold Mathisen

Kollega Granum Rosebø tror noen trenere kan gå på en smell når det gjelder permitteringsregler og omsetning. Selv har hun et AS.

– Enkelte vil bli redde for å skyte seg selv i foten. Dessuten vil de som er ansatt i et treningssenter møte et byråkrati. Kunden vil trekke kortet, men kan ikke gjøre det på senteret som er stengt.

Selv er hun usikker på om hun nå vil få den totalomsetningen hun trenger.

– Jeg er redd for å sitte igjen med mindre penger enn det jeg får som permittert. Samtidig ønsker jeg å bidra til folkehelse. Det betyr mye for mange å kunne ha en trener.

Viktig bidrag

− Det er gledelig at Helsedirektoratet tydeliggjør at personlige trenere kan begynne med utetrening i små grupper. Dette hjelper for å holde treningsbransjen og norsk økonomi oppe i en hard tid, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

− Det er viktig at alt av næringsaktivitet som kan holdes i gang innenfor smittevernreglene holdes oppe. Treningssentrene er ikke nektet omsetning, men må holde sentrene stengt. Da er utetrening i små grupper et viktig bidrag til personlige trenere og sentrenes inntekter, som ble strupt over natten.

Ivar Horneland Kristensen

Gode råd fra veteran

«Du ønsker ikke å bli en «smittehub». Tren kun friske mennesker og utøv PT-tjenesten din om du er hundre prosent frisk. Kundene skal ikke brukes fellesutstyr. Det betyr at det blir trening med egen kroppsvekt eller at kunden har med utstyr selv», råder Henning Holm på fagforumet.

Han er en av Norges mest erfarne personlige trenere, og ansvarlig for PT-er i treningskjeden EVO, som alene har 170 personlige trenere.

Han minner dessuten om at sentrenes forsikring ofte ikke gjelder ute. Det må kundene bli gjort oppmerksomme på.