Kommentar Terrorangrepet 22. juli
31

Det er stadig større gap mellom måtene å se 22. juli-arven på