Kommentar Antisemittisme
49

Antisemittisme i muslimske miljøer:

Talen svekkes av det som ikke ble sagt. Hun nevnte ikke muslimer.