Atle Mysterud, professor, Universitetet i Oslo (UiO)
Olav Strand, forsker, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
Knut H. Røed, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Viten: Mange norske villrein er ikke villrein

VITEN / / For abonnenter
Maria Gulbrandsen Asmyhr
prosjektleder, faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), PhD i bevaringsbiologi

Redusert med 40 prosent på 30 år:

Sjiraffen forsvinner i det stille

VITEN / / For abonnenter
Øyunn Holen
Infeksjonslege, Diakonhjemmet sykehus

Skabb er på fremmarsj

VITEN / / For abonnenter