Skisse Erna Solberg
20

Erna Solberg er klar for museum