Kommentar Habilitetssakene
49

Hun overlater mye til andre