Kommentar Lørdagsspaltisten
11

Jeg tror vi trenger mye mer av en svært undervurdert ingrediens for lykke: Ingenting.