Kommentar Sikkerhetspolitikk
21

USA er på plass militært, men ute og sykler politisk. Det er kinkig for lille Norge.