Erik Skaaheim Haug, overlege, Sykehuset i Vestfold og leder av Norsk Blærekreftgruppe
Bettina Kulle Andreassen, forsker i Kreftregisteret

« Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft?»

VITEN / / For abonnenter