Dagfinn Mørkrid Thøgersen, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Knut Taraldsen, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Bernadette Christensen, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Det er et stort paradoks i at familier i Oslo ikke har hatt tilgang til det samme behandlingstilbudet for ungdom med alvorlige rusproblemer som familier ellers i landet.

MENINGER / / For abonnenter