Kommentar Geir-Inge Sivertsen
22

Etterlønn skal være et sikkerhetsnett, ikke en avslutningsbonus.