Knut Ingar Westeren, professor, Ingvild Kjerkol og Kristel Linset, forskningsassistenter, Avdeling for samfunnsfag, Nord universitet

Eldre blir utrygge når omsorgstjenester digitaliseres

KRONIKK / / For abonnenter
Eivind Arvesen
Medlem av ekspertutvalg for evaluering av Smittestopp og initiativtager bak opprop mot Tilrettelagt Innhenting

Sannheten er at det er myndighetene som har feilet

DEBATT / / For abonnenter