Siri Holmboe Høibo, leder for by og tettsted og Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver, Design og Arkitektur Norge (DOGA)

Kvifor små stader kan skape store idear

KRONIKK / / For abonnenter
Per Stensland, fylkeslege i Sogn og Fjordane, professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen

Heile fastlegesystemet kan bryte saman

KRONIKK / / For abonnenter