Knusende kritikk av myndighetenes klimahåndtering: – Kan gå ut over folks sikkerhet
Norge

Knusende kritikk av myndighetenes klimahåndtering: – Kan gå ut over folks sikkerhet

Hva er saken? En fersk rapport viser at nesten 200.000 bygninger i Norge er utsatt for flom og skred, og myndighetene har ikke gjort nok for å sikre dem.

Hva er bakgrunnen? Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at klimaendringene rammer hardere og raskere enn vi tidligere har forutsett. Vi må gjøre mye mer, med én gang, for å begrense skadene.

Hva er saken? En fersk rapport viser at nesten 200.000 bygninger i Norge er utsatt for flom og skred, og myndighetene har ikke gjort nok for å sikre dem....