Bjørn Engesland, generalsekretær og Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

Det er et paradoks at Europarådet, som selv er en profesjonell gransker, har utsatt granskning av korrupsjon i egne rekker så lenge, skriver ledelsen i Den norske Helsingforskomité.

«Europarådets misère og Jaglands manglende klare tale»

DEBATT / / For abonnenter