Navigasjonsdata viste at det russiske krigsskipet var rett utenfor Skagen. Det stemmer ikke, sier danske myndigheter.
Verden

Navigasjonsdata viste at det russiske krigsskipet var rett utenfor Skagen. Det stemmer ikke, sier danske myndigheter.

Hva er saken? Danske myndigheter har tatt arrest i et statlig russisk forskningsskip. Etterpå viste trafikkdata at et russisk krigsskip var sendt dit, men dette avvises av danske myndigheter.

Hva betyr det? Det finnes tidligere eksempler på at slike trafikkdata er blitt manipulert. Forskningskipet tilhører en skipskategori som tidligere har vært anklaget for spionasje utenfor Norges kyst.

Hva er saken? Danske myndigheter har tatt arrest i et statlig russisk forskningsskip. Etterpå viste trafikkdata at et russisk krigsskip var sendt dit, men dette avvises av danske myndigheter....

05. November