Kommentar Striden om retur av IS-tiltalt kvinne

IS-tiltalt kvinne i retten:

Deler av forklaringen er vanskelige å gjengi