Foreslår å femdoble bevilgningen til NVE: – Risikoen for kvikkleireskred i dag er for høy
Norge

Foreslår å femdoble bevilgningen til NVE: – Risikoen for kvikkleireskred i dag er for høy

Hva er saken? 30. desember 2020 gikk et leirskred i Gjerdrum. 10 mennesker døde. Gjerdrumutvalget skal undersøke årsakene til skredet og vurdere forebygging av kvikkleireskred i Norge.

Utvalget foreslår: Tydeligere ansvarsfordeling, mer og bedre kartlegging, mer fysisk sikring av eksisterende bebyggelse, ivareta ny utbygging og tiltak for økt kunnskap og kompetanse.

Hva er saken? 30. desember 2020 gikk et leirskred i Gjerdrum. 10 mennesker døde. Gjerdrumutvalget skal undersøke årsakene til skredet og vurdere forebygging av kvikkleireskred i Norge....