Maria Gulbrandsen Asmyhr
prosjektleder, faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), PhD i bevaringsbiologi

Redusert med 40 prosent på 30 år:

Sjiraffen forsvinner i det stille

VITEN / / For abonnenter
Jan-Tore Berghei, seniorrådgiver, NIBR, Oslo Met
Marit Ekne Ruud, forsker, NIBR, Oslo Met
Ragnhild Skogheim, forsker, NIBR, Oslo Met

Forskning på byutvikling:

Er det game over for sentrum?

VITEN / / For abonnenter